Zapraszam do Sądu w Wieliczce w dniu 25 X 2021r. z krzyżami, biało-czerownymi flagami, różańcami. Czas przejąć budynki sądowe czyli obecnie szatańskie mury Baala na polskiej ziemi i ozdobić wnętrza budynków sądu polskimi insygniami narodowymi.

 

Panie Braun zapraszam na rozprawę do Wieliczki 14 X 2021r.!

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/10/02/panie-braun-zapraszam-na-rozprawe-do-wieliczki-14-x-2021r/

 

Panie Braun zapraszam na rozprawę 14 X 2021r. do Wieliczki!

g.9.00 ul.Janińska 25, podaję do siebie nr tel. 697357009

 

Panie Grzegorzu Braun! Słowo się rzekło! Niedzielski zamiast wisieć wciąż nam podskakuje z maseczkami!  Bo nie ma go kto osądzić! Bo do powieszenia go, to na pewno chętni są, a górale pewnie już przygotowali szubienice….

 

Niedzielski szuka szwędy bo właśnie ogłosił: „Myślę, że po tym okresie takiego wakacyjnego rozluźnienia, pewnej dyscypliny sanitarnej, będziemy wracali do ścisłego egzekwowania obowiązku noszenia maseczek przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych – stwierdził.” www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/będziemy-to-ściśle-egzekwowali-niedzielski-ogłasza-koniec-wakacyjnego-rozluźnienia/ar-AAP25v2?ocid=msedgdhp&pc=U531

 

Tryb egzaltacji maseczkowej Niedzielskiego powoduje problemy z egzekwowaniem prawa do obrony nie tylko mnie ale i tysiącom innych obywateli, których zmusza się do nakładania masek przy wchodzeniu do Sądów, pomimo że jest to niezgodne z prawem i z prawdą, jest to upadlające człowieka.

 

Noszenie masek jest wymysłem osób typu Niedzielskiego i innych, w celu zdominowania, ujarzmienia, upokorzenia, zniewolenia i upodlenia ludności polskiej. Czy tego chcemy? Czy nadal będziemy dawać się takim idywiduom jak Niedzielski upodlać? Chcę wierzyć że swoją obietnicę w stosunku do Niedzielskiego spełni Pan szybko i że nie są to tylko Pańskie puste słowa i zagrywka medialna. Albo on JEDEN utrzyma KŁAMSTWO powodując naszą śmierć albo my MILIONY przywrócimy PRAWDĘ i nasze prawo do życia!

 

Sąd Rejonowy w Wieliczce wysłał mi zawiadomienie o wstawienie się na rozprawę w dniu 14 X 2021r. na g.9.00.Sygn.Spr. 2K451/21

Jestem oskarżona o „mowę nienawiści” za jeden z moich filmików na internecie - nie jestem pewna który, bo nie dostałam możliwości zaznajomienia się z całością akt przeciwko mnie, nie mogłam odsłuchać tego filmiku, gdyż nie wpuszczono mnie do Sądu bo nie założyłam maski i nie pozwoliłam sobie zmierzyć temperatury ich temometrem. Nie mialam więc możliwości przygotowania sobie żadnej obrony. Nie otrzymałam również, pomimo moich próśb, uzasadnienia do aktu oskarżenia czyli do facto nie wiem o co mnie się oskarża.

 

Na moją skargę o niewpuszczeniu mnie do sądu przez dwóch pracowników (Danuta Drwięga, Paweł Kuć) z firmy ochroniarskiej USI sp. z o.o. ze Skawiny, w dniu 20 sierpnia 2021r. , w celu zapoznania się z aktami sprawy, wicePrezes Sądu Rejonowego Katarzyna Gramza odpisała mi że mieli prawo mnie nie wpuścić zgodnie z prawem, m.in. z zarządzeniem nr 26 z maja 2020r. wydanym przez Prezes Sądu …… Napisano również że oni nie bronią mi wstępu do sądu pod warunkiem że się upodlę tj. „zastosuję do wymogów sanitarnych”.

 

Na to ja zażądałam (na razie bez odpowiedzi) uchylenia tego zarządzenia nr 26. Zostało złamane moje prawo do obrony, gdyż jak dotychczas nie miałam możliwości zapoznania się ze wszystkimi dowodami sądowymi przeciwko mojej osobie. A daje mi się tę możliwość jedynie wtedy, gdy opowiem się za klamstwem, dostosowując się do tworzonych na kłamstwie praw. Bo pandemia jest oszustwem i stan epidemii również jest oszustwem. Na takie zachowanie, czyli na akceptację kłamstwa jako normy życia społecznego i prawnego, nie pozwalają mi zasady wyznawanej przeze mnie wiary, której głównym filarem jest PRAWDA.

 

Prawdopodobnie nie wpuszczą mnie też na rozprawę w dniu 14 X 2021r. bo nie zamierzam zakładać maski ani mierzyć się ich termometrem.

 

Zapraszam wszystkie osoby chcące być moimi świadkami w kwestii tego że nie zostałam wpuszczona na rozprawę, przez co złamano wszystkie moje prawa do uczciwego i rzetelnego procesu sądowego, odłączając mnie od możliwości przygotowania mojej obrony, odłączając mnie od możliwości brania udziału w procesie sądowym o ile nie opowiem się za KŁAMSTWEM! w życiu społeczno polityczno gospodarczym i jeśli tego kłamstwa nie zaakceptuję jako normy prawnej! SKANDAL!

 

Nie wspomnę że sprawa ta w ogóle nie powinna była dostać się na wokandę. Skierował ją do sądu Prokurator Bartłomiej Legutko, pomimo braku podstaw, gdyż wcześniej tą moją sprawą zajmowało się przynajmniej dwóch innych prokuratorów przez duższy okres czasu i sprawy do sądu nie skierowali gdyż nie znaleźli podstaw. A Pan Legutko dokonał na mojej osobie-człowieku, istocie duchowo-materialnej – na Suwerenie - gwałtu w postaci przemocy prawno-siłowej. Nasłał na mnie - spokojną osobę - policjantów do domu a następnie wystosował akt oskarżenia o „mowę nienawiści” do Sądu Rejonowego w Wieliczce. Ponadto prowadził on sprawę przeciwko mojej osobie pomimo tego, że Prokuratura Kraków-Krowodrza którą on obsługuje nie była właściwa miejscowo, żeby przeciwko mnie prowadzić jakiekolwiek postępowanie, gdyż właściwą dla mnie miejscowo była prokuratura w Wielicze. A nadto Legutko nie odpowiedział na moje pytanie czy jest Żydem bądź pochodzenia żydowskiego, bo jeśli tak, to dyskwalifikowałoby go to z zajmowania się moją sprawą z związku z wątkiem sprawy.

 

Rozprawa więc prawodpodobnie odbędzie się bez mojego udziału – będzie to więc sąd kapturowy rotszyldowskiego reżimu prawnego w stylu stalinowskim.

 

Jeśli nie jesteśmy w stanie odzyskać naszych budynków sądów dla użytku naszego polskiego społeczeństwa żyjącego na normach PRAWDY, to przynajmniej dokumentujmy fakty historyczne dla potomnych by wiedzieli o tym, jak to sędziowie „polscy” sprzęgnęli się ze systemem prawnym sterowanym globalnie przez Rotszylda z londyńskiego City – systemem prawnym w którym człowiek jest bydłem a sędziowie są RZEŹNIKAMI, KATAMI i kastą nadzorczą.

 

Nadszedł czas by odzyskać budynki polskich sądów dla Narodu Polskiego - dla PRAWDY!

Czy jesteśmy na to gotowi i wystarczająco zdeterminowani? Czy nadal będziemy uginać się przez niesprawiedliwym systemem sądowym i chylić głowy przed KŁAMSTEM!

 

Zapraszam do Sądu w Wieliczce w dniu 25 X 2021r. z krzyżami, biało-czerownymi flagami, różańcami. Czas przejąć budynki sądowe czyli obecnie szatańskie mury Baala na polskiej ziemi i ozdobić wnętrza budynków sądu polskimi insygniami narodowymi: krzyż, flaga, różaniec. Zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego: czyja flaga tego prawo!

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w rozprawie proszę o kontakt telefoniczny: 697357009

 

Teresa Garland

Polska, dnia 2 X 2021r., Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej - Teresa Garland