Są już podstawy do tego aby dokonać uchylenia obostrzeń na terenie budynku Sądu w Wieliczce. To czy Prezes Sądu dokona uchylenia tych obostrzeń zależy tylko od jej woli.

 

Rozprawa z 14X2014r. przełożona. Pismo do Prezes SR ws obostrzeń

Ze strony:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/10/10/rozprawa-z-14x2014r-przelozona-pismo-do-prezes-sr-ws-obostrzen/

 

Szanowni Państwo

Informuję że rozprawa która miała się odbyć przeciwko mnie o rzekomą „mowę nienawiści” w dniu 14 X 2021r. w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ul. Janińska 25,  nie odbędzie się. Otrzymałam pismo z sądu rejonowego w Wieliczce że rozprawa została przeniesiona na 3 grudnia 2021r. Nie podano przyczyn zmiany terminu. Zapraszam więc na dzień 3 grudnia 2021r. na g.8.00 do Wieliczki zamiast na dzień 14 X 2021r.

Poniżej kolejne pismo do prezes Sądu w Wieliczce ws uchylenia obostrzeń gdyż wciąż nie mogę się dostać do moich akt bo ochrona zabrania mi wstępu na teren budynku jeśli się nie zamaskuję.

 

Pozdrawiam serdecznie

Teresa Garland

Elektorski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

 

                                                  

Prezes Ewa Motyczyńska-Pałys

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Wydział II-gi karny

ul. Janińska 25

32-020 WIELICZKA

Dotyczy: Sygn.Spr. 2K451/21

 

Ponowny WNIOSEK o:

1)   Uchylenie zarządzenia nr 26 Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 27 maja 2020r. w związku z obostrzeniami

2)   Doręczenie mi informacji o uchyleniu zarządzenia i informacji o tym kiedy będę mogła przyjść i wejść do budynku sądu bez maski i bez mierzenia temperatury w celu zapoznania się z aktami sprawy przeciwko mnie

 

UZASADNIENIE

Szanowna Pani Prezes

 

Nawiązując do Waszego pisma nr Adm.Wi.521-42/2021 z dnia 27 września 2021r. w którym informujecie mnie Państwo że:

„W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19 września 2021r. informuję, iż brak jest podstaw do zmiany obowiązującego zarządzenia Prezesa Sądu z dnia 27 maja 2020r.”

 

Informuję, iż są już podstawy do tego aby dokonać uchylenia tego zarządzenia - na wskutek wielu orzeczeń sądów różnych instancji w Polsce, w związku z tym, że obostrzenia maseczkowe są niezgdone z Konstytucją. Zatem tu jest tylko kwestia powielenia tych wyroków i na ich podstawie uchylenie zarządzenia nr 26 z dnia 27 maja 2020r.

 

Jako przykłady uchylenia kar za brak maski lub umorzenia postępowania podaję kilka:

- sygn. akt VI W 1007/20 Sądu Rejonowego dla Łodzi VI Wydział Karny

- sygn. akt. II W 545/20 Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp., II Wydział Karny

- sygn. akt. II W 71/20 Sądu Rejonowego w Kościanie, Sąd Najwyższy Sygn. Akt. III KK 270/09

- sygn. akt. II W 548/20 Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp., II Wydział Karny

- sygn. akt. VIII SA/Wa 491/20

- Sąd Rejonowy w Olkuszu sygnatura akt. II W 502/20

- wyrok Sądu Najwyższego: II KK 66/21

- wyrok Sądu Najwyższego: I KK 56/21

 

Zdaję sobie sprawę, że podstawowym problemem może być dla (mam nadzieję) niezwisłego sądu w Wieliczce kwestia opowiedzenia się, kogo sąd w Wieliczce uzna za Suwerena, i w związku z tym czyje prawa Sąd w Wieliczce będzie uznawał, respektował i egzekwował. Bo jeśli Sąd w Wieliczce uzna za Suwerena Naród Polski – co mamy zapisane w Konstyutcji - nie będzie sąd miał problemu z uchyleniem zarządzenia – natomiast jeśli sąd w Wieliczce uzna zwierzchnictwo Rotszylda z londyńskiego city uznając jego za swojego Suwerena, to w konsekwencji Sąd będzie nadal egzekwował jego prawo morza i jasne jest że w takim wypadku zarządzenia Sąd nie uchyli.

 

 

Wiem, że jest to trudna decyzja, ale czasy mamy takie, że każdy musi się opowiedzieć albo po stronie dobra i prawdy albo po stronie fałszu, kłamstwa i zła. Ten moment próby dla szanownej Pani Prezes nadszedł. Ludzie już wiedzą że żyjemy w dwóch, a w zasadzie trzech systemach prawnych, często ze sobą sprzecznych: prawo polskie (Konstytucja), prawo międzynarodowe i stosowane z ukrycia dla osądzania zwykłych obywateli prawo morza. Tu link do filmiku w którym jest to wytłumaczone:

">

 

W wyniku nieodpowiedzialnych działań rządzących, urzędników i sądów w Polsce, państwo polskie i nasz Naród Polski pogrążają się w chaosie prawnym i w anarchii. Już niedługo bez kałasznikowa nikt nie będzie mógł wyjść na ulicę w obawie o swoje życie, bo gdzie nie ma prawa tam jest msta i przemoc. Ludzie zaczną wymierzać SPRAWIEDLIWOŚĆ samodzielnie, bo SPRAWIEDLIWOŚĆ jest fundamentem państwa i zadaniem rządzących, a szczególnie powinnością Sędziów, jest wzmacnianie tego fundamentu a nie jego rozkruszanie, jak robi to świadomie bądź nieświadomie wielu sędziów i urzędników sądownictwa w Polsce.

 

Państwo silne które nigdy nie upadnie to takie, którego zasady prawne wypływają i są zgodne z filozofią opartą na wierzeniach danego ludu czyli na religii. Izrael, Iran czy Chiny to potęgi których nie da się zniszczyć od wewnątrz, gdyż kanony ich prawa są zespolone z wpojonymi tym ludom ich religijnymi zasadami współżycia społecznego wynikającego z ich wierzeń. W Polsce nałożono nam prawa nie przynależne i niezgodne z naszą wiarą i z wyznawanymi przez nas zasadami wynikającymi z naszej wiary. Taki stan nie może doprowadzić do niczego innego jak tylko do chaosu, anarchii, buntu, wojny domowej i upadku Polski w wyniku powstałych rozbieżności pomiędzy uznawanymi zasadami a prawem.

 

Wy, Sędziowie, możecie i powinniście przywrócić ład i porządek prawny w Polsce, zapobiegając upadkowi państwa polskiego i anarchii, poprzez uznawanie i egzekwowanie w Waszych wyrokach:  dobra, prawdy i sprawiedliwości. Naczelna zasada PRAWDY OBIEKTYWNEJ wynika z tego, że Naród Polski przynależy do cywilizacji łacińskiej w której całe życie społeczno-polityczno-gospodarcze opiera się na prawdzie i na tę prawdę cały czas jest nakierowane.

 

Podstawą zaś rządów globalistycznych i rotszyldowskiego reżimu prawnego jest kłamstwo. Jedynym antydotum na tę sytuację, w wyniku której Naród Polski stacza się w otchłań anarchii, chaosu i bezprawia, a państwo polskie chyli się ku upadkowi, jest wprowadzenie do polskiego życia społeczno-polityczno-gospodarczego PRAWDY OBIEKTYWNEJ jako głównej zasady cywilizacji łacińskiej. PRAWDA nas wyzwoli i ochroni.

 

W związku z przedstawionymi na wstępie orzeczeniami oraz z poniższymi uzasadnieniami, wnoszę poonownie o uchylenie zarządzenia nr 26 z dnia 27 maja 2002r.by nie zawalać sądów nawałem kolejnych spraw sądowych o maski, szanować pieniądze i czas obywateli polskich. Służby państwa cywilizowanego, nie powinny nękać obywateli i narażać ich na zbędne zdenerowanie i na stres, kiedy w rzeczywistości nie ma do tego zasadnych podstaw. Art.2 Konstytucji mówi: „Rzeczpospolita Polska jest DEMOKRATYCZNYM państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” Służby państwa polskiego a Wy Sędziowie nimi jesteście, skoro pracujecie dla publicznej  (chyba że tak nie jest?) instytucji sądowej, a budynek sądu jest własnością Polaków (chyba że jest inaczej?) i każdy Polak, bez ŻADNYCH ograniczeń, powinien mieć prawo wejścia do swojego własnego budynku użyteczności publicznej jakim jest budynek sądu. Sądy w Polsce powinny działać przede wszystkim w oparciu o zasady wyznawane przez demokratyczną większość, tj. o zasady prawne cywilizacji łacińskiej do której Naród Polski WIĘKSZOŚCIĄ DEMOKRATYCZNĄ przynależy od ponad 1000 lat, a dane z GUSu to potwierdzają (ponad 87% Polaków przynależy do Kościoła rzymsko-katolickiego obrządku ŁACIŃSKIEGO), w postaci uznawania za prawo tylko to, które jest zgodne ze słusznością, z moralnością, ze sprawiedliwością, z prawdą i z dobrem. W załączeniu przesyłam Dekret o zasadach cywilizacji łacińskiej.

 

Poniżej UZASADNIENIE – WSTĘP dotyczący kwestii masek

Akty prawne nakładające na obywateli przymus noszenia masek są bezprawne gdyż:

I.             są niezgodne z Konstytucją – co potwierdzają sądy

II.           łamią naturalne prawo człowieka do życia - poprzez ograniczenie ludziom swobodnego oddechu

III.         nie mają uzasadnienia w prawdzie naukowej

 

UZASADNIENIE - ROZWINIĘCIE

1) Maski ograniczają dopływ powietrza do organizmu ludzkiego, powodując niedotlenienie organizmu, czego efektem może być utrata zdrowia bądź życia człowieka. Oddychanie jest fizjologiczną potrzebą biologicznego organizmu ludzkiego, taką samą jak sikanie czy wypróżnianie się. W państwie cywilizowanym niedpuszczalnym jest „PRAWNE”! negowanie ludziom takich podstawowych naturalnych praw! Jest to prawne barbarzyństwo! ODDYCHANIE jest podstawowym naturalnym prawem człowieka do życia. To ODDYCHANIE, w pierwszej kolejnosci gwarantuje człowiekowi życie. Wszelkie próby ograniczania ludziom swobodnego oddechu poprzez przymusowy nakaz noszenia masek ograniczających naturalny dopływ powietrza do organizmu ma charakter ludobójstwa. Jest to złamanie podstawowego naturalnego prawa człowieka do życia! https://sprawdzonyfizjoterapeuta.pl/artykuly/niedotlenienie-mozgu-przyczyny-objawy-i-konsekwencje,120

 

2) Nie ma opartych na PRAWDZIE naukowych podstaw co do tego żeby maski chroniły przed chorobami zakaźnymi a jednocześnie żeby nie szkodziły organizmowi ludzkiemu. Nikt nie zrobił rachunku zysków i strat zdrowotnych człowieka poddanego przymusowemu noszeniu maski, szczególnie w dłuższym okresie. Są natomiast poważne badania naukowe które potwierdzają że maski nie chronią, a niektórzy wręcz sugerują że maski szkodzą: https://ryszard-opara.neon24.info/post/157368,zamaskowany-swiat-wspolczesny . Badania że maski nie chronią zostały wyeksponowane w książce pt.”Fałszywa pandemia. Maski” cz.3 autor: Błochowiak. Nakaz noszenia masek jest więc w takiej sytuacji eksperymentem medycznym na masową skalę bez zgody człowieka poddanego temu eksperymentowi. Art. 39 Konstytucji RP tego zabrania. Akty prawne nakazujące noszenie masek są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, które zostały zaakceptowane przez polskie społeczeństwo w umowie społecznej zwanej Konstytucją. Link do książki: https://sklep.osuchowa.org/produkt/falszywa-pandemia-krytyka-naukowcow-i-lekarzy-maski-cz-3-przedsprzedaz-wysylka-od-17-marca/

 

3) Przymusowy nakaz noszenia masek jest aktem poniżenia człowieka, jest formą tortury psychologicznej na masową skalę i nękania obywateli przez służby, w tym przez sędziów w Polsce w celu wyegzekwowania noszenia tych masek. Godzi to wszystko w dobrostan psychofizyczny człowieka. Maski dawniej nosili niewolnicy, są więc symbolem poddaństwa. Jest to zatem niewątpliwie działanie na psychikę człowieka mające za cel zniszczenie psychiczne społeczeństwa i jego zniewolenie. Szczególnie w odniesieniu do dzieci jest to wielka trauma. Jest to więc terroryzm psychologiczny na szeroką skalę w świetle tzw. „prawa”. Tymczasem art.40 Konstytucji mówi: „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”. https://gloswielkopolski.pl/niewolnicze-maski-na-wystawie-w-muzeum-zdjecia/ar/3800481

 

4) Z ponad półtorarocznego okresu tzw. pandemi, wszelkie fakty (przede wszystkim statystyczne o umieralności) wskazują, że rzekoma pandemia jest medialno-medycznym oszustwem, na szeroką skalę, jest aktem terroryzmu medialnego w propagowaniu zbrodniczych praw. Z ostatnich doniesień wynika, że już jest ponad 150 tysięcy ponadprzeciętnych zgonów obywateli polskich i nie wynika to z powodu rzekomej pandemii lecz z ograniczenia ludziom dostępu do opieki zdrowotnej. Taki stan jest aktem cofania się cywilizacyjnie państwa polskiego wstecz, do czasów kiedy ludzie umierali bo nie stać ich było na leczenie. Bezpłatna opieka medyczna była wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym ludzkości, które to osiągnięcie odbiera się teraz całym narodom, skazując milionowe rzesze ludzi na śmierć zgodnie z tzw. „prawem”…. Nie ma chyba już wątpliwości co do tego że w Polsce stosowane są zbrodnicze „prawa” w celu mordowania (depopulacji) Narodu Polskiego… Wyraziste FAKTY statystyczne umieralności tego dowodzą. Tymczasem Art.68 Konstytucji: p.1 mówi: „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”, p.2: „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres określa ustawa.” Żadna Ustawa ani rozporządzenia jednak nie mogą łamać tej podstawowej zasady konstytucyjnej tj. równego dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie ma zatem żadnych podstaw, poza opartymi na kłamstwie podstawami WOLI politycznej, do dalszego utrzymywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i wymuszania stosowania jakichkolwiek obostrzeń, w tym nakazu noszenia masek. Dowody i fakty naukowe na temat fałszywości pandemii, w tym dane statystyczne można znaleźć na poniższych stronach:

http://fundacja-tesli.manifo.com/

https://psnlin.pl/

http://cioz-dobrostan.pl/

tu specjalny raport:

https://psnlin.pl/dokumenty/Prawdziwa_tragedia_narodu_polskiego_2020_2021_walka_z_covid_19.pdf

 

5) Wiele sądów wydało już wyroki uniewinniające osoby nie używające masek, w oparciu o Konstytucję: o art. 2, 7, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 68, 78, 92, 233. Sądy te powoływały się głównie na taką przesłankę że rozporządzenie Ministra Zdrowia ws masek nie może być aplikowane bo nie zostało to przegłosowane za pomocą ustawy. Wiadomo natomiast że jeśli taka ustawa by powstała to wtedy byłaby ona niezgodna z Konstytucją – musiałby się nią zająć Trybunał Konstytucyjny i tę ustawę uchylić. Zatem wszelkie próby ograniczania obywatelom ich naturalnych praw człowieka i wolności obywatelskich na podstawie rozporządzeń, niezgodnych z umową społeczną czyli z Konstytucją, są w cywilizowanym, demokratycznym państwie prawa niedopuszczalne i żadne służby nie powinny takich praw przestrzegać ani ich egzekwować. Nie ma też żadnych wiarygodnych i opartych na prawdzie podstaw naukowych do wydawania przez rząd rozporządzeń w kwestii rzekomej pandemii i jakichkolwiek obostrzeń. Nie był prowadzony w tej kwestii szczery i rzetelny dialog ogólnospołeczny w którym by dojść do prawdy, powinni byli się wypowiedzieć wszyscy zainteresowani lekarze a nie tylko rządowi „eksperci”. Ponadto akurat w kwestii masek, sędziowie mogli byli również opierać się przede wszystkim na naturalnym Prawie człowieka do swobodnego oddechu czyli na podstawowym prawie człowieka tj. prawie do życia. Prawo Naturalne zawsze obowiązuje a ponadto wynika z polskiej Konstytucji z art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Jeśli uznajemy GODNOŚĆ człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela, to znaczy, że uznajemy że człowiek jest OSOBĄ czyli bytem rozumnym i wolnym, zdolnym do decydowania o sobie samym w sposób autonomiczny. Osoba rozumna i wolna, wiedząc że ograniczenie swobodnego oddychania może grozić uszkodzeniem swojego zdrowia a nawet utratą życia (choćby z negatywnych konsekwencji wynikających z niedotlenienia), nigdy nie założy maski, jeśli stwierdzi, że wymiar korzyści zdrowotnych jest wyższy z NIEnoszenia maski niż z jej noszenia. Z przedstawionych powyżej w linkach faktów wynika, że pandemia jest fałszywa a więc tym bardziej noszenie maski jest bezcelowe a może nawet zaszkodzić.

­­PODSUMOWANIE

W świetle powyższych uzasadnień, potwierdzonych orzeczeniami sądów, obowiązkowy, przymusowy nakaz noszenia masek przez milionowe rzesze obywateli jest BEZZASADNY a wręcz szkodliwy. Nakaz ten wydaje się być rządowym CELOWYM aktem przeprowadzenia ludobójstwa na Narodzie Polskim w celu depopulacji. A w takim przypadku każdy kto się do stosowania i egzekwowania nakazu noszenia masek, w świetle powyższych uzasadnień przyczynia, ten staje się współsprawcą zbrodni.

  

Z poważaniem

 

Teresa Garland

 

Ps. Tu link do niektualnego zaproszenia na dzień 14X2021r.

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/10/02/panie-braun-zapraszam-na-rozprawe-do-wieliczki-14-x-2021r/