z dniem dzisiejszym tj. 15 X 2021r. unieważniam wszystkie umowy państwa Polskiego z państwem Izrael

 

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 


 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. 697357009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

 

Prezydent Elektorski unieważniła umowy państwu Izrael

 

 

Wszystkie ujawnione unieważnione umowy z Izraelem do pobrania tu:

https://mega.nz/folder/0xAXgYja#YlyP3UgiuyKPLPw_Yx01MA

 

Osoby zainteresowane mogą dostarczać to pismo do Ambasady Izraelskiej w Polsce.

 

 

DP0030 2021 10 15                                 Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 16

DEKRET NR 16

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

Narodu Polskiego

do

                                         Ambasada Izraela w Polsce

Ul. Ludwika Krzywickiego 24, 02-078 Warszawa, publicaffairs@warsaw.mfa.gov.il,

Dotyczy:

Unieważnienia wszystkich dotychczasowych umów

pomiędzy państwem Izrael a państwem Polskim

 

W obawie o utratę państwowości polskiej, w trosce o zachowanie suwerenności Polski jako państwa niepodległego na arenie międzynarodowej, na podstawie prawa do samostanowienia narodów oraz w związku z przejęciem państwa polskiego przez niereprezentatywne rządy, które podpisały umowy m.in. z Izraelem, nie będąc w rzeczywistości reprezentantami Narodu Polskiego, gdyż wybierane w oparciu o niedemokratyczny, niezgodny z polską Konstytucją Kodeks Wyborczy, który w praktyce zanegował rdzennym Polakom – zwykłym obywatelom polskim - prawo do kandydowania na Posła, nie dając realnej szansy zdobycia mandatu poselskiego i wpływu na kształt polityki Polskiej

Jako Elektorski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

z dniem dzisiejszym tj. 15 X 2021r.

unieważniam wszystkie umowy państwa Polskiego z państwem Izrael

 

W załączeniu „Wykaz unieważnionych z dniem 15 X 2021r. umów Polski z Izraelem”. Ewentualne inne istniejące umowy Polski z Izraelem, które nie zostały opinii publicznej ujawnione, będą traktowane jako niebyłe, nieważne i niewiążące.

 

Dalsze stosunki dyplomatyczne pomiędzy państwem polskim a państwem izraelskim, będą odbywały się na Prawie Międzynarodowym z uwzględnieniem wyższości prawa polskiego na terytorium Polski,  w tym Prawa Naturalnego, Konstytucji i zasad cywilizacji łacińskiej.

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland

Polska, dnia 15 X 2021r.