Czy nie powinniśmy sprowadzić do Polski Papieża Benedykta XVI który jest Papieżem właściwym, by mógł on nadal służyć światowemu Chrześcijaństwu i katolikom na całym świecie?

 

Chrześcijanie i Katolicy Świata potrzebują nowego Papieża?

 

Sytuacja na świecie zmienia się jak w kalejdoskopie. Wciąż wyskakuje prawda której się nie spodziewaliśmy. Prawda również musi wyskoczyć w kwestii Papieża, jako tego, który jest zastępcą Boga na Ziemi i Przewodnikiem Duchowym Chrześcijan z całego Świata.

 

Być może już wkrótce kiedy Rzym i Watykań upadną pod naporem włoskich rewolucjonistów lub muzułmanów a może jeszcze ktoś inny zaatakuje siłowo Rzym i Watykan, sprawujący obecnie funkcję Papieża Franciszek, może zostać przeniesiony do możliwej przygotowywanej nowej stolicy papiestwa – do Asztany w Kazachstanie? Może to być tak, że tam będzie siedziba nadzorców wszystkich religii świata, których celem będzie połączenie tych wszsytkich religii w jedną religię światową?

 

Trzeba jednak pamiętać że stolica Kazachstanu - Asztana jest ponoć stolicą szatana na Ziemi…. Takie pogłoski krążą….

 

Jak wygląda sytuacja obecna w kwesti Papieża prawowitego tj. Benedykta XVI?

Papież Benedykt XVI który wciąż jest prawowitym Papieżem, nie egzekwuje swojej funkcji, gdyż został odsunięty od możliwości sprawowania swojej funkcji przez ciemne szatańskie siły zła i na jego miejsce wstawiono Biskupa Rzymu Franciszka. Wygląda na to, że zrobiono to po to, żeby globaliści mogli wprowadzić swój nowy porządek świata na ziemi i nie potrzebowali konserwatywnego Chrześcijańskiego Papieża, który stoi na czele Chrześcijan, i który ewentualnie mógłby im stanąć na drodze do zrealizowania swoich planów. Ponadto największym wrogiem globalistów jest Bóg Chrześcijański. Wygląda na to, że usunięcie Papieża chrześcijańskiego – Przewodnika Duchowego Chrześcijan na Ziemi i ich Pasterza - ma spowodować, że religia chrześcijańska ma przestać istnieć. Czy Chrześcijanie są tego świadomi? Czy im to odpowiada? Jeśli nie religia chrześcijańska to jaka? Bo ludzie zawsze w coś wierzyć muszą…

 

W tej kwestii Żydzi już się szykują. W POLSKIM Sejmie Żyd Aaron Paaz lobbuje w celu w wprowadzenia w Polsce żydowskiego Prawa Naturalnego w postaci praw noahickich… Czyżby szykowali nową religię dla Polaków? Na to wygląda!

 

Co na to Polacy? Śpią.

 

Ja, rodowita Polka, Prezydent Elektorski RP Narodu Polskiego, działając w interesie i dla dobra Narodu Polskiego, nie mam dostępu do Sejmu by lobbować o nasze Prawo Naturalne oparte na naszej wierze i na naszych wartościach, a taki Żyd ma…...

 

W całej tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy nie powinniśmy sprowadzić do Polski Papieża Benedykta XVI który jest Papieżem właściwym, by mógł on nadal służyć światowemu Chrześcijaństwu i katolikom na całym świecie, bo w tej chwili pozostali oni bez Pasterza. Wstawiono ludziom Franciszka, ale nie powiedziano że jest to „Papież” globalistów (wszystkich zjednoczonych religii) a nie Papież Chrześcijan – co można wydedukować po jego czynach i słowach.

 

Jeśli zdecydowalibyśmy się na sprowadzenie Papieża Benedykta XVI do Polski, to należałoby odpowiedzieć sobie najpierw na kilka pytań:

Czy wiemy gdzie przebywa Papież właściwy czyli Benedykt XVI?

Czy jesteśmy w stanie tego prawdziwego Papieża uwlonić i przemycić do Polski by mógł dla Chrześcijan z całego świata sprawować swoją funkcję z Polski?

Czy on by się na to zgodził?

 

Moim zdaniem miejsce pobytu dla Papieża jest już w Polsce przygotowane w Licheniu. Jeśli ktoś tam był i widział Bazylikę licheńską, to z pewnością głęboko się zastanowił czemu ta potężna wspaniała, okazała budowla miałaby służyć…... Otóż ja widząc to polskie cudo pomyślałam od razu że to mi wygląda na siedzibę Papieża….. Przypominała mi ona Watykan.

 

Jeśli nie ma możliwości, aby Papież Benedykt XVI został uwolniony i przewieziony do Polski, to należałoby może ustanowić w Polsce, w demokratycznych wyborach, przeprowadzonych przez katolików w kościołach – nowego Papieża – Światowego Przewodnika Duchowego Chrześcijan - tymczasowego na czas niemożności sprawowania swojej funkcji przez Papieża Benedykta XVI lub do jego śmierci. Potem należałoby zrobić konklawe ale już w Polsce bo wszystkie światowe twierdze Chrześcijaństwa już padły….. W tych wyborach na nowego Papieża nie mógłby znaleźć się żaden obecny biskup bo oni są przekupieni i nie służą dobru Chrystusowej owczarni.

 

Ja mojego kandydata na sprawującego przewodnika duchowego dla chrześcijan w Polsce i na świecie już bym miała…… jeszcze nie wiem czy by się zgodził. Ale myślę że jeśli taka koncepcja by powstała to może by się zgodził.

 

Wkrótce świat zostanie całkowicie opanowany przez siły zła. Chrześcijaństwo ma zniknąć tak jak usunięto chrześcijańskiego Papieża.

 

Ponadto z kwestią posiadania prawowitego Papieża jako zwierzchnika władzy duchowej i właściciela wszystkiego co posiadają Chrześcijanie (zgodnie z wydanymi 3 bullami papieskimi…. chodzi o 3 TRUSTY), prawdopodobnie może być związana kwestia tzw. uwolnienia Narodu Polskiego ze systemu zniewolenia narodów. Gdyż jeśli Biskup Rzymu piastujący bezprawnie funkcję Papieża czyli Franciszek, całuje ręce Rotszyldowi to chyba powinniśmy to rozumieć jako akt poddaństwa – akt służebny Papieża Franciszka wobec Rotszylda, a więc wszystko co było podległe Papieżowi i czego Papież był właścicielem (3trusty) stało się teraz własnością Rotszyldów?

 

Jeśli tak jest, to trzeba te 3 trusty Rotszyldowi wypowiedzieć. Bo wygląda na to, że on w tej chwili być może zajmuje się cały czas egzekwowaniem od nas tej papieskiej własności…… zgodnie z prawem…. Podwyżki, podatki, przejmowanie w Polsce ziemi…..

 

Zachęcam do dyskusji. Może trzeba wypowiedzieć Konkordat? I ustanowić nowego Papieża dla Chrześcijan w Polsce?

 

Czas ucieka, nie czas nam czekać, trzeba działać. Ktoś ma możliwości sprawdzenia tych moich powyższych wywodów? Ktoś ma możliwości zaprosić prawowitego Papieża Benedykta XVI do Polski? Ktoś ma możliwość zrobić z nim wywiad by wiele rzeczy nam wyjaśnił?

 

Ps.

3 bulle papieskie z książki pt.”Jesteś człowiekiem nie osobą” autor Arjan, str.429 cytat:

„Powiernictwa Cestui Que Trusts, których jest 3, tworzą podwaliny dla państwa opiekuńczego, systemu zabezpieczenia społecznego i służą do „śledzenia” twojej OSOBY w systemach niewolniczych mocarstw, którymi rządzi Watykan.

Te trzy powiernictwa to:

1.”Romanus Pontifex”utworzony przez Papieża Mikołaja V w 1455. Jest to pierwszy zapis w testamencie – Akt, Wola i Korona (Deed, Will and Crown) na ziemi. Pozbawia Cię wszystkich Twoich nieruchomości, własności ziemskich i tutułów do nieruchomości. W tym systemie nie jesteś włascicielem swoich tytułów, nigy nie będziesz. Nie masz nic. To, co masz, to prawo użytkowania. To jest to co oznacza tytuł.

2.Następnie „Aeterni Regis” utworzony w 1481 przez papieża Sykstusa IV. Znaczy „Wieczna Korona / Eternal Crown”. Ten zabiera Twoje rzeczy osobiste i sprawia że jesteś niewolnikiem. Tutaj pojawia się „Wspólnota Commonwealth”. W Bulli Papieskiej Incipt jest napisane: „Na wieczną pamiątkę”.

3.W 1531 roku utworzono trzecie powiernictwo „Convocation”, które rości sobie prawa do Twojej duszy.” Koniec cytatu

 

Tu jeszcze cytat o trialiźmie władzy wg Stanisława Wielgusa z książki pt. „Osoba ludzka w realnym świecie” autor Mariusz Paradowski, str.68:

„Tak więc władza boska ma oparcie w prawie Bożym, w którym uczestniczy Prawo Naturalne. Aktem normatywnym pozostaje tutaj Biblia. Władza papieska z kolei czerpie swoje źródło z prawa kanoniczego. Władza cesarska lub monarsza natomiast wspiera się na prawie ziemskim (stanowionym). Stanisław Wielgus podkreśla że: „zarówno papież, jak i cesarz podlegają prawu naturalnemu i prawu Bożemu. (…) Niewiernych nie obowiązuje przy tym jakiekolwiek posłuszeństwo wobec cesarza. Co do papieża, to posiada on nad nimi jedynie władzę pasterską. (…) Władza ta jednak nie upoważnia go do karania ich, jeśli nie grzeszą przeciw prawu naturalnemu; prawo kanonicze nie obowiązuje niewiernych. Papież jako uniwersalny duszpasterz, ma przy tym obowiązek troszczyć się o nich i bronić ich przed niesprawiedliwością. W sposób szczególny ma się jednak troszczyć o chrześcijan, którzy przebywają w państwach niewiernych. (…) ma zabiegać o zapewnienie im wolności i o prawo gloszenia na tych terytoriach ewangeli. (…) Między władzą papieską a cesarską Włodkowic dostrzega poważną różnicę. Władza cesarska, jego zdaniem, pochodzi bowiem tylko z nadania ludzkiego, papieska zaś bezpośrednio od Boga, stąd jedynie papież jest władcą świata, mającym władzę obydwu mieczy, cesarza natomiast jest tylko ministrem w dziedzinie świeckiej, otrzymującym władzę od papieża z mocy prawa pozytywnego. Obydwie więc jurysdykcje – doczesna i duchowna – należą ostatecznie do papieżą, cesarza natomiast ma być jedynie narzędziem papieża”. (S.Wielgus, Teoria ius gentium w średniowiecznej Polsce str.38-39). Koniec cytatu.

 

Polska, dnia 23 października 2021r.,

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland