Spalenie Statutów kaliskich - NIE MA SKUTKU BEZ PRZYCZYNY…..

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. 697357009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

 

 

Do dyr. P. Chlebicza ws złamania Praw Rybaka, Jabłonowksiego i Osadowskiego

Pliki do pobrania na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/11/20/do-dyr-p-chlebicza-ws-zlamania-praw-rybaka-jablonowksiego-i-osadowskiego/

 

 

DP0042 2021 11 20                                     

           

Do Dyrektora więzienia w Sieradzu

Pana Piotra Chlebicza

List otwarty

ws bezprawnego przetrzymywania polskich patriotów:

Piotra Rybaka

Aleksandra Jabłonowskiego (Wojciecha Olszańskiego)

 Marcina Osadowskiego

 

Sz.P.

Dyrektor więzienia w Sieradzu,

Mjr. Piotr Chlebicz,

Email: zk_sieradz@sw.gov.pl, Email: oz_sieradz@sw.gov.pl,

Do wiadomości: Kanclerz Sprawiedliwości, Najwyższy Trybunał Narodowy

 

NIE MA SKUTKU BEZ PRZYCZYNY…..

 

Szanowny Panie Dyrektorze

Na wstępie moje przesłanie przewodnie do wszystkich zakładów karnych w Polsce: „Więzienia w Polsce nie są miejscami do załatwiania i realizowania celów polityczno-handlowych, szczególnie z i pomiędzy agenturami obcych państw. Polskie sprawy muszą być załatwiane jawnie i publicznie w polskim Sejmie!”

 

Piszę ośmielona słowami ze strony internetowej zakładu karnego którym Pan zarządza: „Ochrona społeczeństwa, Humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności,
Resocjalizacja skazanych”.


Piszę w związku z informacjami które do mnie dotarły, że w zarządzanym przez Pana więzieniu w Sieradzu, znajdują się niesłusznie trzej polscy patrioci: Pan Piotr Rybak, Pan Aleksander Jabłonowski (Wojciech Olszański) oraz Pan Marcin Osadowski.

 

Jako legalnie wybrany Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, stojący na straży praw człowieka nadanych Polakom przez Boga samego, praw i wolności obywatelskich  zagwarantowanych w naszej polskiej Konstytucji oraz stojący na straży zasad wynikających z naszej cywilizacji łacińskiej, działając na mocy praw Suwerena - art.4 Konstytucji, jako Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego oraz jako kierująca od kilku lat Społecznym Komitetem Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, którego celem jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania na terenie Polski: Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

wzywam Pana

do natychmiastowego uwolnienia przetrzymywanych w zarządzanym przez Pana więzieniu, bezprawnie polskich patriotów: Piotra Rybaka, Aleksandra Jabłonowskiego (Wojciecha Olszańskiego) oraz Marcina Osadowskiego, którzy dostali się do więzienia w wyniku ich propolskiej działalności politycznej w Kaliszu, w dniu 11 listopada 2021r.

 

W związku z tym, że w Polsce nie ma obecnie prawa służącego stricte do osądzania osoby ludzkiej („osoba fizyczna” to nie to samo co „osoba ludzka”), uprzejmie Pana informuję, iż wszelkie uchylanie się Pana od uwolnienia uwięzionych patriotów polskich będzie jednoznaczne z łamaniem przez Pana praw człowieka i prawa międzynarodowego. 

 

Wsadzanie Suwerena do więzienia na podstawie prawa morza lub prawa pięści czy przemocy siłowo-prawnej jest przestępstwem! Ja jestem przekonana, że jest to mataczenie mające cel handlowo-polityczny! Proszę się nad tym zastanowić i nie brać w tym udziału. Proszę zwolnić tych niewinnych ludzi. 

 

Polska musi zostać oczyszczona z przestępców. Każdy przestępca i kolaborant wroga, wcześniej czy później zostanie osądzony – jawnie (jeśli reforma prawa i sądownictwa się uda) bądź z ukrycia (jeśli reforma prawa i sądownictwa się nie uda). W ten sam sposób zostaną wykonane wyroki. Bo dla przetrwania Polski i Narodu Polskiego najważniejszym jest przywrócenie w Polsce SPRAWIEDLIWOŚCI.

 

W załączeniu przesyłam materiały z Konferencji „100 lat niepodległości bez suwerenności?” wyjaśniające istotę sprawy prawa w Polsce:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/11/12/materialy-z-konferencji-100-lat-nie-podleglosci-bez-suwerennosci/

 

Jednocześnie podnoszę kwestię bezpieczeństwa narodowego państwa polskiego i Narodu Polskiego. Ja nie mam bowiem wątpliwości co do tego, że zamknięcie w więzieniu polskich patriotów, jest działaniem mającym na celu wywołanie w Polsce powstania antyżydowskiego po to, by Żydzi mogli nadal bezprawnie szkalować nasz Naród Polski na całym świecie, by zbudować sobie moralną legitymację do masowego zamykania Polaków za rzekomą „mowę nienawiści”, w więzieniach i psychiatrykach, następnie by móc ich w ciszy wymordować a cały majątek Polaków i państwa polskiego przejąć.

 

Artykuły Kodeksu Karnego, dotyczące rzekomej „mowy nienawiści” itp., na podstawie których sądy i prokuratura osądzają i ograbiają Polaków – szczególnie patriotów polskich i polskich działaczy politycznych, są niezgodne z Konstytucją, a więc nieważne i niewiążące. To nie ma znaczenia że Trybunał Konstytucyjny tego nie orzekł, bo to może orzec każdy rozumny człowiek a w szczególności Suweren, działający bezpośrednio na podstawie art.4.2 Konstytucji, odpowiednio niezgodność tej normy z Konstytucją uzasadniając.   

 

Artykuły Kodeksu Karnego za rzekomą mowę nienawiści itp. blokują wolność słowa zagwarantowaną w umowie społecznej Narodu Polskiego tj. w Konstytucji. Ponadto artykuły te łamią Naturalne Prawa Człowieka do wolności wypowiedzi, bo gdyby człowiek nie miał naturalnego prawa do mówienia, to nie miałby wytworzonego przez naturę głosu. Wreszcie artykuły te, łamią pierwszą i najważnieszą zasadę cywilizacji łacińskiej tj. dążenie do prawdy. Stosowanie przez państwowy aparat policyjno-prokuratorsko-sądowniczy, artykułów Kodeksu Karnego blokujących wolność słowa, jest niczym innym jak lamaniem Konstytucji, by w praktyce zablokować społeczeństwu polskiemu możliwości dojścia do prawdy. Bo jeśli nie można rozmawiać na pewne zakazane np. związane z Żydami tematy, bo za to grozi więzienie nawet bez skazania (jak zrobił to Pan przyjmując tych ludzi do zarządzanego przez Pana więzienia) to jak można dojść do prawdy?

 

Słowo jest emanacją myśli a myśleć nie można nikomu zakazać. Osądzanie w Polsce kogoś za wyrażanie swoich myśli, swoich poglądów, często w oparciu na dodatek o domniemania i opinie rzekomych „biegłych” którzy są wyuczeni w manipulacyjnym, pokrętnym opiniowaniu rzeczywistości,  słów i sytuacji, w zależności od „potrzeb” osądzających.... i ich cełów handlowo-politycznych, nie przystoi polskim sędziom, prawnikom i urzędnikom sądowym, nie przystoi również i Panu, jeśli chcą być poważanymi, szanowanymi i prawymi sędziami, urzędnikami, prawnikami w Polsce -  jeśli chcą sprawować swoją funkcję godnie. Państwo polskie przynależy do Narodu Polskiego, do cywilizacji łacińskiej, i na tych właśnie normach prawnych i zasadach tj. łacińskich powinno się odbywać osądzanie Polaków a nie na innych zasadach prawa wynikających z wierzeń i celów handlowo-politycznych innych nacji.

 

Zanim przyjmie Pan do zarządzanego przez Pana więzienia, jakiegokolwiek Polaka, to  najpierw wypadałoby wybadać daną normę czy jest ona zgodna z normotypem cywilizacji łacińskiej, która zgodnie z demokratyczną większością na terenie Polski obowiązuje. Cywilizacja łacińska jest wytworem kościoła katolickiego, a ponad 90 procent Polaków są ochrzczonymi katolikami. Orzeczenia sądowe i procesy oraz decyzje urzędników nie uwzględniające tej rzeczywistości, nie uwzględniające statusu cywilizacyjnego państwa polskiego i Narodu Polskiego są jawną prawniczo-siłową przemocą! Nie może i nie będzie w Polsce przyzwolenia na takie działania!

 

Dodatkowo, w związku z wydarzeniami w Kaliszu w dniu 11 listopada 2021r., to jeśli nawet podczas manifestacji pojawiały się hasła antyżydowskie, do czego protestujący mieli pełne prawo (wolność słowa), to sami Żydzi powinni się zastanowić dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest do nich tak wielka niechęć? Polacy stoją na swojej ziemi i na swoim terenie. Mają prawo do swobodnej wypowiedzi i mają prawo mówić to co zechcą, co uważają za słuszne, co uważają za ważne dla państwa i Narodu Polskiego, co jest konieczne by dojść do prawdy – bo to prawda nas wzwoli! Bez oglądania się na światowe kłamliwe żydowskie telewizje i ich gazety. LICZY SIĘ PRAWDA A NIE ŻYDOWSKI FAŁSZ!  To dobrze że są jeszcze odważni Polacy głoszący prawdę, gotowi na więzienie i na śmierć za OJCZYZNĘ, za WOLNOŚĆ SŁOWA i za PRAWDĘ!

 

Każdy nowy Polski męczennik za Ojczynę, za wolność i za prawdę, cierpiący z rąk Żydów i ich kolaborantów, jest zwycięstwem duchowym dla Polaków i porażką dla Żydów….

 

To Żydzi, a nie Polacy powinni zrobić rachunek sumienia.  To nie Polacy są winni okrzyków przeciwko Żydom. Takie okrzyki mają swoją przyczynę…..

 

Bo jak pisze Feliks Koneczny na str.115 w książce pt.: „Cywilizacja żydowska” t.2 cytat: „wszędzie sposród narodów stwierdza się jako przestępczość jest u Żydów znacznie większa niż u nie-Żydów. W niekórych przypadkach dochodzi to aż do dwudziestokrotności. Nie próżno Żydzi wystarali się żeby w statystykach sądowych zniesiono rubrykę „wyznanie”. Oczywiście że jeżeli przez długi szereg pokoleń prawo zezwala na tego rodzaju licencje przestępcze wobec nie-Żydów (...) obycie się ze zbrodniczością musi wpływać na rozszerzanie się jej.”

 

Stąd aktualnie mamy w Polsce to co mamy. Wielowiekowy, stopniowy upadek i wyludnianie się państwa polskiego i ciągłe zubożenie i zniewolenie Narodu Polskiego, postępujące w przerażającym tempie. Polscy patrioci w dniu 11 listopada 2021 roku, przypomnieli manifestującym pra-przyczynę obecnego stanu państwa polskiego i Narodu Polskiego – Statuty Kaliskie – czyli uprzywilejowanie pewnej obcej nam kulturowo i cywilizacyjnie grupy ludzi. Spalenie Statutów Kaliskich jest niczym innym jak przypomnieniem wszystkim Polakom – w tym przede wszystkim wszystkim służbom państwa polskiego, że na podstawie obowiązującej obecnie w Polsce umowy społecznej Narodu Polskiego, tj. Konstytucji, konkretnie na podstawie art. 32 wszyscy w Polsce są wobec prawa równi….. w tym również Politycy, sędziowie, prokuratorowie i urzędnicy państwowi.

 

Szanowny Panie Dyrektorze więzienia w Sieradzu,

W związku z przynależnymi Polakom ich prawami, wyjaśnionymi powyżej i bezzasadności uwięzienia, wzywam Pana do natychmiastowego uwolnienia Patriotów polskich: Pana Piotra Rybaka, Pana Aleksandra Jabłonowskiego (Wojciecha Olszańskiego), Pana Marcina Osadowskiego.

 

Jednocześnie na podstawie art. 4.2 Konstytucji i innych, oczekuję od Pana raportu z wykonania zadania, z jednoczesnym udostępnieniem mi personaliów wszystkich biorących udział w aresztowaniu i zleceniu aresztowania trzech w/w polskich patriotów.

 

W przypadku nieuwolnienia w trybie natychmiastowym w/w polskich patriotów, sam Pan sobie wystawi opinię komu Pan służy….. za pieniądze Narodu Polskiego.

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

 

Licząc na pilny odzew

 

Łączę pozdrowienia

z wyrazami szacunku

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland

Polska, dnia 20 XI 2021r.

Wybrana na stanowisko Elektorskiego Prezydenta Polski w dniu 16 IX 2021r. przez Zgromadzenie Elektorów na podstawie artykułów: 1, 2, 4, 12, 60, 82, 85.1 i innych z Konstytucji z 1997 roku, w związku z art.16 Konstytucji z 1935 roku oraz w związku z międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 ). Wybór potwierdzony Dekretem nr 13 z dnia 16 IX 2021r. Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Sekretarz ONZ został poinformowany.