Kto coś wie, proszony jest o upublicznienie informacji. Trzeba zamknąć zdrajców by udaremnić im ich plan, zanim dopną wszystkiego na ostatni guzik….. 

UWAGA!!! KTOŚ przygotowywuje w Polsce zamach stanu? Historia się powtarza!?

 

Cytat z książki pt. „Mit złotej waluty” Autor Jerzy Zdziechowski: „r.1926, Jerzy Zdziechowski przy udziale ambasadora Polski w Waszyngtonie Jana Ciechanowskiego „przygotował współpracę z gubernatorem Federal Reserve Bank w Nowym Jorku Benjaminem Stongiem rozbijającą dotychczasową solidarność kół finansowych Waszyngtonu, Londynu i Berlina, starającą się narzucić Polsce międzynarodową kuratelę. Uzgodnione spotkanie w Paryżu na dzień 15 maja 1926 roku a następnie wspólna konferencja z Gubernatorem Banku Angli Montagu, nie doszły do skutku wobec obalenia rządu (przez zamach  Piłsudskiego) w dniach 12/13 maja 1926r.” Piłsudski w 1926 roku potajemnie oddał władzę nad Bankiem Polskim żydowskiemu światowemu konsorcjum finansowemu.

 

Dobrze by było przeanalizować tamtą sytuację i porównać ją z obecnie istniejącą w Polsce…..

 

Tu ldo ksiązki:

https://www.ostoja.pl/zakupy/index.php?101,mit-zlotej-waluty-jerzy-zdziechowski

 

POZOSTAWIAM do przemyśleń….. :

 

Kto dzisiaj chce oddać Polskę pod międzynarodową kuratelę i ustanowić nad Polską międzynarodowy nadzór komisaryczny?

 

Kto coś wie, proszony jest o upublicznienie informacji. Trzeba zamknąć zdrajców by udaremnić im ich plan, zanim dopną wszystkiego na ostatni guzik….. 

 

Suwerenem w Polsce jest Naród Polski – NIC O NAS BEZ NAS!

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland

Polska, dnia 5 XII 2021r.

Wybrana na stanowisko Elektorskiego Prezydenta Polski w dniu 16 IX 2021r. przez Zgromadzenie Elektorów na podstawie artykułów: 1, 2, 4, 12, 60, 82, 85.1 i innych z Konstytucji z 1997 roku, w związku z art.16 Konstytucji z 1935 roku oraz w związku z międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 ). Wybór potwierdzony Dekretem nr 13 z dnia 16 IX 2021r. Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Sekretarz ONZ został poinformowany.