Stoi Pani na czele żydowskiej zorganizowanej grupy przestępczej udającej polski Sejm.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. 697357009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

Pliki do pobrania na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/17/wezwanie-elzbiery-witek-do-zaprzestania-dzialalnosci-przestepczej/

 

 

DP0056 2021 12 17

 

Wezwanie Elżbiery Witek do zaprzestania działalności przestępczej

 

 

Szanowna Pani Elżbieto

 

Sejm który Pani obecnie obsługuje, jest nielegalny i od początku swego istnienia był nielegalny. Stoi Pani na czele żydowskiej zorganizowanej grupy przestępczej udającej polski Sejm. Proszę opuścić budynki sejmowe i rządowe i nie wtrącać się do działań Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Pana Banasia, gdyż Najwyższa Izba Kontroli podlega tylko i wyłącznie Suwerenowi, czyli Narodowi Polskiemu ewentualnie jego przedstawicielom czy reprezentantom Narodu Polskiego. Ani Pani ani cały Pani Sejm nie są przedstawicielami ani reprezentantami Narodu Polskiego, jesteście przedstawicielami partii jako egzekutorzy zakulisowych planów międzynarodowej żydomasonerii.

 

Szanowna Pani Elżbieto. Chcę Panią pojaśnić. Wybory do Sejmu przeprowadzane są częściowo niezgodnie z Konstytucją, ponieważ w Ustawie całkowicie pominięte są okręgi wyborcze wg ordynacji wyborczej bezpośredniej (większościowej). A to z kolei oznacza, że co najmniej połowa Posłów do Sejmu została „wybrana” i jest „wybierana” niezgodnie z Konstytucją! Tym samym Sejm jest nielegalny, a uchwalone ustawy tak „wybranego” Sejmu są nieważne z mocy ustawy konstytucyjnej, która jest najwyższym prawem RP. Z kolei rząd jest nielegalny ponieważ udzielane jest mu wotum zaufania (art.154.2 Konstytucji) przez nielegalny Sejm.

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland Polska, dnia 17 XII 2021r.