Państwo polskie było i jest jak wrzód na dupie żydo-masońsko-amerykańskiej finansjery, wrzód który w każdej chwili może pęknąć i wtedy będzie koniec ich snu o rządzie światowym.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 przesłanie wideo tu:
https://mega.nz/file/Nxo2xbYK#OBJOG0FqXu2QyYXogjawOqN-xAX8AxEf0rcGjG0s4Eo

Ze strony:

Pliki do pobrania na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/22/geopolityczne-przeslanie-strategiczne-prezydenta-elektorskiego-dla-polski/

 

DP0058 2021 12 22          

                                               

Geopolityczne Przesłanie Strategiczne

Prezydenta Elektorskiego dla Polski

 

By wiedzieć w którym kierunku mamy pójść i jak się zachować, musimy znać prawdę na temat rzeczywistości. Otóż, wiedzieć należy, że od dwóch przynajmniej wieków amerykańska żydomasoneria prowadzi międzynarodowy proces w skali globalnej, mający na celu przejęcie i zarządzanie całym światem przez USA a konkretnie przez żydomasonerię amerykańską. By prawidłowo rozeznać obecny moment historyczny, musimy cofnąć się do Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, bo tam oficjalnie się to zaczęło…..

 

Wtedy to powstały państwa narodowe a władza przeszła oficjalnie z rąk królów do rąk zakulisowych graczy. Ci gracze, szczególnie upodobali sobie Amerykę jako tą, która będzie ich celom przewodniczyć i będzie tym instrumentem do zdobycia władzy nad całym światem przez żydoamerykanów.

 

Historię stosunków międzynarodowych możemy podzielić na pięć okresów, a już wkrótce wejdziemy w okres szósty.

 

Pierwszy etap w stosunkach międzynarodowych dotyczył okresu sprzed Kongresu Wiedeńskiego, kiedy to w Europie rządzili Królowie dbający właściwie tylko o swój majątek w postaci ziemi i ludzi, którzy przynosii im dochód poprzez swoją poddańczą, niewolniczą pracę.. W Europie stosunki pomiędzy Królami były właściwie rodzinne - oni wszyscy byli ze sobą skoligaceni.

 

Ale był ktoś kto tę władzę i własność chciał królom odebrać ….  To stało się oficjalnie na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku. Kongres Wiedeński rozpoczyna drugi okres w stosunkach międzynarodowych - cytat: „Kongres Wiedeński stał się częściowo nawet wbrew pierwotnym zamierzeniom organizatorów, jednym z najważniejszych wydarzeń w historii świata i nowożytnej Europy. (…) Jednym z bezpośrednich i w praktyce natychmiastowych efektów Kongresu Wiedeńskiego, było przejęcie roli organizatora historii z rąk władców Europy przez wyznaczonych przez tychrze władców plenipotentów. W efekcie, po roku 1815, już nie władcy i ich rodowe powiązania, ale państwa zaczynają odgrywać rolę podmiotową w stosunkach transgranicznych, a tym samym możemy mówić o wykreowaniu pozycji aktora, zgodnie i w myśl naukowej teorii uprawianej przez naukę zwaną międzynarodowymi stosunkami politycznymi. Miejsce stosunków rodzinnych (władców i ich otoczenia) zajmują stosunki międzynarodowe, uosobione w postaci aktora.” Koniec cyt. str.27 „Międzynarodowe stosunki polityczne – historia” autor Andrzej Michał Ziółkowski.

 

Został wtedy utworzony „Kodeks dyplomatyczny” gwarantujący immunitety (przede wszystkim plenipotentom) oraz pierwsze zręby Międzynarodwego Prawa Handlowego w postaci ustalenia zasad gwarancji państwowych dla indwywidualnych podmiotów gospodarczych zawierających i realizujących umowy transgracznine. Podpisano traktat tzw. „Święte Przymierze” który podpisały Rosja, Austria, Prusy, Wielka Brytania i Francja. Ustalono zasady międzynarodowego bezpieczeństwa opartego na zasadach równowagi zbrojeń i legitymizmu. Cytat: „Istotą postanowień końcowych była chęć wpółpracy umawiających się państw w celu kształtowania wydarzeń na międzynarodowej arenie zgodnie z własnymi życzeniami.” Cyt:  książki pt.: „Międzynarodowe stosunki polityczne – historia” autor Andrzej Michał Ziółkowski.

Chodziło przede wszystkim o ty, by nikt z poddanych, w żadnym z krajów podpisujących traktat, nie zagrażał starym i ale przede wszystkim nowym właścicielom majątków, właścicielom ludzi, właścicielom fabryk. W razie czegoś to mieli się wspomagać w zwalczaniu takich ludzkich grup oporu. Co zresztą się stało, jak i dzieje się do dziś, jeżeli spojrzymy na wielość unicestwionych siłą powstań buntowniczych przeciwko władzy,  które rozgrywały się w wielu krajach na przestrzeni ostatnich dwóch wieków i które rozgrywają się również i teraz przeciwko Covidowi w całej Europie.

 

Wygląda na to, że Polska musiała być rozebrana w XVIII wieku dlatego, żeby nie przeszkadzała żydoamerykanom w tworzeniu ich państwa światowego, gdyż w Polsce panował wtedy trochę inny system polityczny niż w całej Europie. Polska już wtedy była bardziej demokratyczna niż inne kraje europejskie. System Rzeczypospolitej Polskiej szlacheckiej, o stulecia wyprzedzał funkcjonowanie pozostałej części Europy. Król Polski a przede wszystkim mająca wpływ na władzę w Polsce szlachta, z pewnością nie zgodziła by się na „Święte Przymierze” które składało się w głównej mierze z Państw protestanckich wyznających inne wartości niż katolicki Naród Polski o cywilizacji łacińskiej.

 

Trzeci okres w historii stosunków międzynarodowych, to okres międzywojenny. Podpisano wtedy Traktat Wersalski, którego jak wynika z faktów, celem ukrytym ale prawdziwym było takie ustawienie stosunków międzynarodowych, żeby w następnym dwudziestoleciu nastąpiła Druga Wojna Światowa, by żydoamerykańskie imperium przemocy i zła, mogło podążać dalej na wschód w swoich podbojach. Do tego celu zostały użyte Niemcy które od wielu dziesięcioleci bezskutecznie próbowały konkurować z krajami kolonialnymi i miały z tym problem.  Niemcy jak wiemy I-szą Wojnę Światową przegrały i były zmuszone płacić odszkodowania wojenne. Wynikiem Traktatu Wersalskiego było przeprowadzenie „genialnej” manipulacji finansowej przez Stanu Zjednoczone, właśnie w tej materii odszkodowań. W praktyce Wielka Brytania po I-szej Wojnie Światowej była zadłużona u Amerykanów. Ci zatem zadecydowali że Niemcy zapłacą Wielkiej Brytani odszkodowania wojenne i Wielka Brytania będzie miała możliwość rozwoju gospodarczego. Wymyślili taki scenariusz który został zrealizowany. Cytuje:”Realne pieniądze nie opuszczały Stanów Zjdenoczonych. Odnotowywane kolejno na kontach w Niemczech (jako inwestycje), W.Brytani (jako odszkodowanie wojenne) i ponownie (jako obsługa długu zagranicznego) pozostawały na miejscu.” Str. 131. z książki pt.: „Międzynarodowe stosunki polityczne – historia” autor Andrzej Michał Ziółkowski.

 

Traktat Wersalski spowodował powstanie z niewoli wielu państw narodowych w Europie środkowo-wschodniej jako kordon sanitarny. Powstała również z popiołów Polska. Ale musimy wiedzieć, że ci którzy tworząc ten traktat, dali miejsce na mapie świata państwu polskiemu, kalkulowali że i tak do dwóch lat państwo polskie upadnie i zostanie przejęte przez Niemcy. Wygląda na to, że taki był ich plan i przewidywany scenariusz, w wyniku którego nastąpiłoby przekazanie ziem polskich z powrotem do Niemiec. Taki scenariusz doszedł by do skutku gdyby nie CUD nad Wisłą i niespodziewane zatrzymanie armi rosyjskiej przez Polaków, czego nie spodziewały się Ameryka i jej sprzymierzeńcy. Cytat:”Wbrew kalkulacji zachodnich partnerów „Cud nad Wisłą”, bohaterskie poświęcenie patriotów, ocaliło kraj i polski naród od zagłady, z czego wielu na świecie i w Europie było niezadowolonych” str.130 z książki pt.: „Międzynarodowe stosunki polityczne – historia” autor Andrzej Michał Ziółkowski.

 

Nie można się zatem dziwić kolejnemu przewrotowi w Polsce, zamachowi stanu w 1926 roku, zorganizowanego przez Piłsudskiego na polecenie angielskiej finansjery, która cały czas współpracowała z amerykańską żydomasonerią.  Państwo polskie było i jest jak wrzód na dupie żydo-masońsko-amerykańskiej finansjery, wrzód który w każdej chwili może pęknąć i wtedy będzie koniec  żydo-masońsko-amerykańskiego snu o rządzie światowym. Gdyż jak fakty historyczne wskazują, paradoksalnie realizacja żydo-masońsko-amerykańskiego projektu rządów nad światem, przy współudziale Niemiec, zależy od tego jak zachowają się dzisiaj Polacy. Jako Polacy musimy być tego świadomi i zająć należne nam miejsce na światowej geopolitycznej arenie międzynarodowej. Mamy naszą wewnętrzną siłę ducha i należy ją właściwie wykorzystać, by przeorientować państwo polskie by służyło dobru każdego obywatela polskiego a nie utrzymywać państwo którego struktury państwowe realizują plan łupieżczej polityki obcego żydo-masońsko-amerykańskiego ośrodka władzy w stosunku do Narodu Polskiego. Nikt nie może mież na terenie Polski licencji na łamanie praw człowieka. Zacząć należy od zbudowania silnej merytorycznie i duchowo demokratycznej struktury w postaci Gminnych Rad Koordynacyjnych.

 

Wracając do okresu dwudziestolecia międzywojennego należy wspomnieć że celem dalekosiężnym ukrytych graczy w stosunkach międzynaroodwych w dwudziestoleciu międzywojennym, była również dekolonizacja państw trzeciego świata, co zrealizowano w okresie czwartym tzw. „zimnej wojny”.

 

Po drugiej wojnie światowej, następuje czwarty okres w stosunkach międzynarodowych, okres tzw. „zimnej wojny”, podczas której celem głównym zakulisowych graczy było podzielenie państw trzeciego świata, przyporządkowując je pod wpływy jednej ze zwalczajacych się stron. Czyli pod wpływy: amerykańskie albo pod wpływy rosyjskie. Dotyczyło to przede wszystkim wszystkich państw kolonialnych. Nastąpiło tzw. wyzwolenie państw kolonialnych, ale w rzeczywistości przejęcie tych państw pod wpływy amerykańskie lub rosyjskie. Ten plan wykonano i zrobiono to do lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

 

Po upadku Związku Radzieckiego (a prawdziwych przyczyn tego upadku nie znamy), rozpoczął się nowy okres w historii stosunków międzynarodowych czyli okres piąty czyli współczesny, w którym na Arenie Międzynarodowej dominowały tylko Stany Zjednoczone, które właśnie pokazały swoją prawdziwą twarz, dążąc do światowej dominacji nad wszystkimi państwami świata.  Polska w wyniku zakulisowych, podstępnych ale i jawnych działań zamieszkujących w Polsce Żydów np. KORu, działających wespół, z amerykańską żydomasonerią, weszła pod wpływy amerykańskie pod zarządem żydowsko-niemieckim,  w postaci wepchnięcia Polski – wbrew jej interesom do Uni Europejskiej - sztucznego wielonarodowego protestancko-heretyckiego tworu żydo-masońsko-amerykańskiej finasjery.

 

Teraz na naszych oczach toczy się rozgrywka finalna o to, kto będzie dominował na świecie i kto będzie ustalał warunki międzynarodowego handlu, bezpieczeństwa międzynarodowego, kto będzie czerpał największe zyski z zagarniętych całym narodom na całym świecie zasobów naturalnych i surowców przemysłowych, kto będzie zarządzał i ciągnął profity z niewolnicznej masy ludzkiej w postaci niewolniczej płacy i pracy i z płacenia przez tych niewolników podatków? Jest rozgrywka pomiędzy: amerykańską żydomasonerią a Rosją, Chinami i Niemcami, które korzystając z okazji utworzenia Uni Europejskiej chcą na siłę i wberw woli Europejczyków stworzyć Niemiecką Czwartą Rzeszę pod niemieckim panowaniem. Doprawdy narody europy ślepe są że tego nie widzą i wyjdzie im to na złe.

 

Polska w tej chwili, całego tego zamieszania na arenie politycznej, ma szansę na umocnienie się wewnętrznie gospodarczo pod warunkiem, że w trybie pilnym zostaną przeprowadzone trzy podstawowe reformy: likwidacja horrendalnie wysokich stawek ZUSu dzięki któremu, celowo wygania się z Polski na emigrację co roku dziesiątki tysięcy młodych ludzi w poszukiwaniu chleba,  oraz przywrócenie pierwszej wersji ustawy reformy Wilczka o działalności gospodarczej. Te dwie reformy pozwolą na natychmiastowe przywrócenie Polakom ich prawa do życia w Polsce, przywrócą Polakom ich prawa człowieka. Pierwsza wersja reformy Wilczka została przetestowana w 1989 roku i uwolniła Polaków z barier biurokratyczno-prawnych blokujących Polakom prawo do życia i do prowadzenia działalności gospodarczej i doprowadziła do natychmiastowej wspaniałej wymiany gospodarczej na terenie Polski oraz spowodowala rozwój inicjatywy gospodarczej, które to niestety efekty zaraz niedługo, zostały zablokowane przez wrogie Polakom obce ośrodki decyzyjne, które widząc eksplozję inicjatywy gospodarczej u Polaków, tak się wystraszyły że  zaprowadziły ustawowo kolejne wersje ustaw Wilczka, kasujące wszelkie wcześniejsze udogodnienia i zasady wolności gospodarczej z wersji pierwszej.

 

Oprócz przeprowadzenia tych dwóch podstawowych reform gospodarczych czyli likwidacji obowiązkowych składek ZUSu  - przynajmniej dla przedsiębiorców oraz ponownego wprowadzenia pierwszej wersji ustawy Wilczka, trzeba koniecznie, szybko i bezwzględnie zapewnić Polakom wolność od złych, niesprawiedliwych sądów, których celem nadrzędnym przez ostatnie 30 lat, jak fakty wskazują, był przede wszystkim rabunek na Narodzie Polskim poprzez prawo i systemowe niszczenie ludności polskiej w celu jego depopulacji. Należy w trybie pilnym zreformować sądownictwo, które nie może już od tej chwili działać na obcym prawie, lecz musi działać na polskim prawie i to na tym polskim prawie, które nie jest sprzeczne z zasadami cywilizacji łacińskiej, na prawie, które nie jest sprzeczne z Prawem Naturalnym, na polskiej Konstytucji. Sędziowie, którzy się do tego nie dostosują, muszą zostać ukarani za zdradę państwa polskiego i  za zdradę Narodu Polskiego. Jeśli ktokolwiek spostrzeże w wydanym w swojej sprawie wyroku, że zostały złamane jego prawa, tj.: Prawo Naturalne, zasady cywilizacji łacińskiej oraz jego prawa konstytucyjne, to będzie miał prawo zgłosić to do Gminnej Rady Koordynacyjnej, która konstytuując na tę okoliczność Sąd Ludowy, oceni czy tak rzeczywiście się stało, i jeśli tak, to sędzia zostanie natychmiast wydalony z zawodu i postawiony w stan oskarżenia za zdradę stanu państwa polskiego i Narodu Polskiego.

 

Walka na arenie międzynarodowej zawsze toczyła się przede wszystkim o zasoby naturalne, o ziemię oraz o ludzi jako niewolników przysparzających ich właścicielom bogactwa.  By ludzie się nie zbuntowali, to zawsze tworzono między nimi fronty bezsensownej walki. Wykorzystywano do tego celu między innymi różnice w wierzeniach religjnych oraz tworzono głupie i zbrodnicze ideologie. Człowiek i jego dobro tak naprawdę na Arenie Międzynarodowej nigdy się nie liczył……. Ale teraz dzięki Polakom, człowiek i jego dobro w państwie i jako cel państwa -  mogą zacząć się liczyć. To jest nasz moment i nasza moneta na Międzynarodowej Arenie Dziejów! Tą monetą pozostaje nam zagrać jeśli chcemy przetrwać jako państwo i jako naród. Bo pamiętać musimy że wg planów globalistów, Polski ma nie być. A Naród Polski ma zostać wymordowany! Musimy poszukać innych narodów myślących podobnie jak my Polacy – prawdziwi Suwereni państwa Polskiego i wolni ludzie.

 

Nie możemy tego momentu dziejowego nie wykorzystać! Przeciwko normom  covidowym obostrzeniowym, które są jednym z narzędzi światowej żydo-masońsko-amerykańskiej dominacji, musi opowiedzieć się solidarnie cały Naród Polski i każdy z nas! To jest front wojenny o nasze przetrwanie!

 

To, jak będzie wyglądał ten okres szósty w stosunkach międzynarodowych, w który właśnie wchodzimy, będzie załeżało od każdego Polaka i od jego aktywności lub jego bierności. Gdyż w tej chwili dziejowej mamy nasz głos, możemy coś zrobić, bo prawda już wychodzi na jaw i możemy stawić czoła sytuacji podejmując właściwe decyzje, a nie błędne z powodu braku dostatecznych informacji. Historia stosunków międzynarodowych, to historia działań zakulisowych ukrytych garczy, którzy z pełną determinacją dążą od wieków do konkretnie ustalonego celu totalnej władzy na światem.  To im się nie uda, ale gdzie my znajdziemy się po tej ich nieudanej próbie, to już zależy tylko od nas samych i od naszej aktywności. Zapraszam do tworzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych jako bezpośredniego narzędzia odporu globalistycznych ataków, bo to jest właściwe miejsce i konkretna strategia działania w celu przeprowadzenia nas przez ten trudny nadchodzący okres historyczny, by wyjść z niego zwycięsko! Należy pilnować przestrzegania praw człowieka w każdej gminie. Jest to bezpośrednie antydotum na globalizm który z człowiekiem w żadnym wypadku się nie liczy. Nikt za nas tego nie zrobi, jeśli nie zrobimy tego my sami  - Naród Polski, na podstawie art.4 Konstytucji, działając jako Suweren państwa polskiego, który dąży utrzymania naszego państwa polskiego w istnieniu, zapewniając tym samym Narodowi Polskiemu teraz i w przyszłości przetrwanie.

 

W tej chwili orężem walki i podporządkowywania  sobie całych narodów i państw, jest na arenie międzynarodowej wykreowana sztucznie, siłą medialnego covidowego kłamsta, tzw. pandemia, poparta rządowymi aktami bezprawia. I dlatego wszyscy ci, którzy realizują i egzekwują obostrzenia są wspólnikami naszych wrogów, są wrogami naszej obywatelskiej wolności, są wrogami praw człowieka, są wrogami suwerenności i niepodlegości państwa polskiego. Wzywam policjantów i pracowników sanepidów, żeby natychmiast zaprzestali sabotażu państwa polskiego w postaci egzekwowania covidowych obostrzeń, nakazów i zakazów, które są aktami działania wrogich ośrodków zagranicznych mających za cel zniewolenie narodu polskiego i rozpad państwa polskiego.

 

Informacje odnośnie Gminnych Rad Koordynacyjnych są na stronie: www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com w zakładce „Każdy Posłem”.

 

Jeszcze Polska nie zginęła!

 

Polska, dnia 22 grudnia 2021r.

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego - Teresa Garland