Poszukujemy w każdej gminie osoby na stanowisko Komisarza gminnego z ramienia Tymczasowej Rady Stanu, do działań wg wytycznych TRS i pod nadzorem TRS

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a,

32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D346 2022 09 16                                                                                       Polska dnia 16 września 2022r.

 

Nabór na Komisarzy gminnych – OGŁOSZENIE i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

W związku z dynamicznym rozwojem, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny - działając w oparciu o art. 4 Konstytucji (i inne) oraz w oparciu o Prawo do Samostanowienia Narodów, otwiera możliwości współuczestnictwa w Projekcie przywracania Polakom władzy we własnym kraju.

 

Poszukujemy w każdej gminie osoby na stanowisko Komisarza gminnego z ramienia Tymczasowej Rady Stanu, do działań wg wytycznych TRS i pod nadzorem TRS. Działalność Komisarzy będzie nieodpłatna - każdy utrzymuje się z własnych środków. Komitet TRS nie dysponuje żadnymi funduszami – jest organizacją PRO PUBLICO BONO działającą w celu realizacji dobra wspólnego i na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr. Poczt.88, ul.Żwirki i Wigury 13a, 32-050 Skawina:

1) swojego cv politycznego, 2) podpisanego Świadectwa Lojalności Polaka, 3) podpisanego Porozumienia Wyborczego Narodu Polskiego 4) ten wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy na Komisarza Gminnego:

 

Imię i nazwisko zainteresowanego ………………………………………………………………………………...

 

Tel. i Adres do korespondencji ………………………………………………………………………….................

 

Gmina zamieszkania …………………………………………………………. …………………………………...

 

województwo wg podziału na 49 województw…………………………………………………………………….

 

województwo wg podziału na 16 województw……………………………………………………………………

 

Akceptuję treść ogłoszenia oraz oświadczam że posiadam tylko obywatelstwo polskie

 

 

Podpis ………………………………………………….

 

w/w ogłoszenie i formularz opracowała:

Teresa Garland, Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 16 IX 2022r.

Formularze punkty 2 i 3 do pobrania na stronie: www.tymczasowaradastanu.wordpress.com/2022/09/17/2022-09-16-nabor-na-komisarzy-gminnych-ogloszenie-i-formularz-zgloszeniowy/