Czy prawdą jest że zamierzacie w krótkim czasie sformalizować likwidację państwa polskiego i pozbawić tym samym Naród Polski swojej państwowości i suwerenności przez zmianę Konstytucji?

Do Rządu ws Konstytucji! OSTRZEŻENIE o karze za zdradę!

Pliki do pobrania tu:
www.tymczasowaradastanu.wordpress.com/2022/09/18/do-rzadu-ws-konstytucji-ostrzezenie-o-karze-za-zdrade/

wiedo tu:
https://www.cda.pl/video/1198731616
do pobrania tu:
https://mega.nz/file/vstFiIgb#WFcazpOrqCuEWkdiASNHBzoLxVu-YVmayYip6bKK44g

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a,

32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D347 2022 09 18                                                                                       Polska dnia 18 września 2022r.

 

Andrzej Duda

Mateusz Morawiecki

Tomasz Grodzki

Elżbieta Witek

Jarosław Kaczyński

Zapytanie ws nowej Konstytycji

lub ws zmian w Konstytucji

Szanowni Państwo

Na prawie o dostępie do informacji publicznej uprzejmie proszę o odpowiedź: TAK lub NIE, na następujące pytania:

 

1) Czy prawdą jest że zamierzacie w bardzo krótkim czasie sformalizować likwidację państwa polskiego i pozbawić tym samym Naród Polski swojej państwowości i suwerenności poprzez potajemną zmianę polskiej Konstytucji?

 

2) Czy prawdą jest że prowadzicie w tej sprawie potajemne rozmowy z Niemcami żeby włączyć Polskę w Unię Federalną jako niemiecki land i pozbawić nas Polaków władztwa nad naszym terytorium i nad naszymi zasobami naturalnymi?

 

3) Czy prawdą jest że prowadzicie rozmowy z Żydami żeby przekazać tereny Polski wschodniej i południowo-wschodniej Żydom w celu utworzenia na tych terenach autonomi żydowsko-ukraińskiej?

 

Oczekuję pilnej odpowiedzi i jednocześnie informuję, że kara za ewentualną zdradę Narodu Polskiego będzie tylko jedna i nieuchronna: ŚMIERĆ!

 

Wzywam żołnierzy Polski Podziemnej do działania zanim okaże się że na najwyższch stanowiskach w państwie mamy zdrajców! Trzeba zablokować ich ewentualne zdradzieckie plany!

 

Teresa Garland, Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 18 IX 2022r.