WEZWANIE Wspólnoty Międzynarodowej do zastopowania w Polsce nazizmu

Liczymy na pilny odzew na nasze wołanie o spowodowanie respektowania w Polsce demokracji, Praw Człowieka i respektowania Prawa Narodu Polskiego do Samostanowienia

pliki do pobrania na stronie:
WEZWANIE Wspólnoty Międzynarodowej do zastopowania w Polsce nazizmu – Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego (wordpress.com)

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a,

32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D348 2022 09 19                                                                                       Polska dnia 19 września 2022r.

 

 

WEZWANIE Wspólnoty Międzynarodowej do zastopowania w Polsce nazizmu

 

Senator Robert Kennedy, Robert F. Kennedy Human Rights, P.O. Box 982, New York, NY 10272, communications@rfkhumanrights.org

 

Prezes, Sędzia, Pani Joan E. Donoghue, Międzynarodowy Trybunał  Sprawiedliwości, International Court of Justice, Peace Palace, Carnegieplein 2,  2517 KJ The Hague The Netherlands,  information@icj-cij.org, achats@icj-cij.org, library@icj-cij.org,

 

Prezes, Pan Piotr Hofmański, ProkuratorPan Karim A.A. Khan QC, Międzynarodowy Sąd Karny (ICC), International Criminal Court (ICC), Information and Evidence Unit,  Office of the Prosecutor,  Post Office Box 19519,  2500 CM The Hague,  The Netherlands,  otp.informationdesk@icc-cpi.intinformation@icj-cij.org

 

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Pani Michelle Bachelet, Biuro Najwyższego Komisarza ds. Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (OHCHR), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ,  Palais Wilson,   52 rue des Pâquis,  CH-1201 Geneva, Switzerland, ohchr-InfoDesk@un.org, ohchr-media@un.org, ohchr-nationalinstitutions@un.org, ohchr-unvfvt@un.org,

 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),  Palais des Nations,  CH-1211 Geneva 10,   Switzerland, General inquiries:  Telephone: +41 22 917 9220,  Email: ohchr-InfoDesk@un.org

 

OSCE Secretariat, Wallnerstrasse 6, 1010 Vienna, Austria,  osce@oscepa.org, Specialrep@live.com,

 

Szanowni Państwo

Zwracamy się do Państwa prosząc o pomoc w postawieniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, zbrodniarzy działających przeciwko ludzkości, udających polski rząd: Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Grodzkiego, Elżbiety Witek, Andrzeja Dudy i innych zasiadających w polskim sejmie – rzekomych reprezentantów Narodu Polskiego - którymi w rzeczywistości nie są, gdyż wybrani zostali na Kodeksie Wyborczym niezgodnym z polską Konstytucją, na prawie wyborczym które de facto nie daje prawa do kandydowania ponad 99 procentom Polaków. Cóż więc to jest za demokracja?

 

Liczymy na pomoc i wsparcie w celu osądzenia polskojęzycznych zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Tacy ludzie stanowią zagrożenie dla przetrwania gatunku ludzkiego. Dla dobra ludzkości muszą zostać odsunięci od rządów.

 

Ludzie ci, sprowadzili na nas nieszczęście, łamią nasze Prawa Człowieka, pozbawiają nas naszej własności na rzecz innych narodów, państw, osób prywatnych, wreszcie pozbawiają nas bezprawnie pod byle pretekstem wolności. W tej chwili przygotowują ustawę w której otwarcie piszą że na terenie Polski w stosunku do Polaków, będą na podstawie tej ustawy zastosowane ograniczenia wolności i praw człowieka. Jest to niezgodne z Konstytucją i z międzynarodową ochroną prawną człowieka. Niesłychane barbarzyństwo prawno-instytucjonalne jakie dotyka w chwili obecnej Naród Polski ze strony rządu, sejmu, Prezydenta RP, nie ma w żadnym państwie na świecie precedensu, poza rządami Hitlera w Niemczech. Trzeba ujawnić społeczności międzynarodowej prawdę: rząd PISu jest rządem nazistowskim. Zanim doszczętnie ograbią i wymordują cały Naród Polski zgodnie z ich „prawem”, ta prawda o tej rzeczywistości w Poslsce, musi być przez Świat usłyszana i wysłuchana, a ci którzy aktualnie Polską rządzą, muszą być postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym za zbrodnie przeciwko ludzkości jakich codziennie dokonują rządzący w Polsce na Narodzie Polskim.

 

Dlatego wyzwamy was do pomocy w postawienieu przed Międzynarodwym Trybunałem Karnym polskojęzycznych zbrodniarzy rządowych. Jednocześnie informujemy że w związku z zagrożeniem tj. próbą wymordowania całego Narodu Polskiego za pomocą tzw. „prawa” przez aktualnie rządzące w Polsce rządy, My - obywatele polscy, w celu obrony koniecznej zdrowia i życia naszej polskiej społeczności, jesteśmy zmuszeni jako Naród Polski sprawować władzę w naszym kraju bezpośrednio tj. na podstawie art. 4 polskiej Konstytucji.

 

Zwracamy się do Państwa o poparcie, jako do kluczowych organizacji, działających statutowo na rzecz sprawiedliwości, obrony praw człowieka i prawa do samostanowienia narodów.

 

UZASADNIENIE

Zwracamy się jako przedstawiciele  wszystkich grup społecznych mieszkańców polskiej ziemi,  w tym m.in. biznesmenów, ludzi ze środowisk akademickich, rolników etc., które przez lata w istotny sposób współtworzyły rzeczywistość w Polsce. Zwracamy się do Państwa, zaalarmowani  i przerażeni obecną sytuacją na świecie, która rzutuje w szczególności na losy młodych demokracji, jak Polska. Będąc maksymalnie obiektywni, a także tym zaalarmowani, nie widzimy żadnych korzyści z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych w szczególności w NATO i UE, choć pozostaje w nas cień nadziei, że  jakiś cel temu towarzyszył.  Przystępując do tych organizacji Polacy liczyli na ochronę i to w dosłownym sensie  na obronę. Uważamy  za słuszne  dodać, że nie dostrzegamy nie tylko ochrony ani też wystarczającego zabiegania o nią. (Chociaż pojedyncze osoby być może o nią zabiegają, to jednak per saldo jej nie ma). Przez to czujemy się podwójnie zagrożeni i oszukani. Przynależność do tych organizacji uśpiła naszą czujność, sądziliśmy, że zabieganiem o nasze bezpieczeństwo i dobro zajmą się te organizacje. Tymczasem, ta przynależność tylko wciąga nas w konflikty zbrojne, które robi się naszymi rękoma, naszymi zasobami, a ci którzy o tym decydują nie są Polakami. Nie korzysta się też z wiedzy Polaków na temat sytuacji w Polsce i rejonie, mimo, że to Polacy posiadają największe rozeznanie w tym rejonie i mogliby zapobiegać konfliktom.

 

Zostaliśmy oszukani przez nasz rząd - rząd polskojęzyczny, który za naszymi plecami sprzedał nas, tworząc z nas niewolniczą kolonię. Po latach ciężkiej pracy naszych pradziadów, dziadów, ojców a  teraz i nas, najpierw walczący i ciężko pracujący nad stworzeniem normalności dla naszych dzieci i rodzin, teraz przerażeni dostrzegamy że pracują oni nad procedurami pozbawienia nas naszych domów. W naszym własnym  kraju traktuje się nas jak trzeci gatunek ludzi. Jest to w szczególności wstrząsające i niepojęte, że w tym samym czasie ten sam rząd RP jest oskarżany z licznych źródeł o cytujemy: „zamach stanu, sabotaż Polski”. Te zarzuty padają z różnych stron i nikt na to nie reaguje, i to jest przerażające. Wygląda to na hiperboliczną korupcję.

 

Jest to też demoralizujące dla dzieci i młodzieży. Nie widzimy możliwości dalszego budowania Polski na tak pełnych hipokryzji i naruszania wszystkich norm i zasad fundamentach. Chcemy jak najmocniej wskazać na coraz większą utratę pozycji społecznej przez Polaków i rugowanie nas zarówno z naszych pozycji finansowych jak i społecznościowych. Jesteśmy w szoku, że społeczność międzynarodowa jakby tego nie dostrzega i nie reaguje, a z kolei gdy dostrzega i mówi o  tym, to nic za tym nie następuje. Daje to efekt brutalnej, barbarzyńskiej obserwacji, jakby naukowcy czy badacze jedynie opisywali wyczerpany z sił obóz zagłady, jakim stał się teren naszego kraju. Nie chcemy być jedynie opisywanym przez naukowców i komentatorów obozem zagłady, gdyż jest to taki kaliber upokorzenia, że wymyka się to spoza werbalnego opisu. W obozach faszystowskich też byli badacze, którzy opisywali starannie, co się działo z ludźmi.

 

Całym  rzeszom Polaków, w tym nawet niektórym księżom, obecna sytuacja kojarzy się już od co najmniej kilku lat z Nazizmem.  Dla Polaków jest to szczególnie bolesne gdyż już samo otwieranie nam tych samych ran, powinno być karalne. Wszakże po II wojnie światowej słyszeliśmy deklaracje „nigdy więcej”. Nigdy więcej nazizmu i totalitaryzmu. Nigdy więcej sprowadzania człowieka do roli przedmiotu, spychanego na pobocze historii przez fantazje szaleńczo ambitnych przywódców. 

 

Ściąga się z nas Polaków nieludzie podatki, podnosząc je ciągle, zaś Ukraińcom daje się wyposażenia, pieniądze i tym samym pozbawia się naszych dzieci warunków do życia, a nas zmęczonych ciągłą pracą wprowadza się w długi niemożliwe do spłacenia. Przez ostatnie dwa lata kryzysu covid w krajach zachodnich ludzie otrzymywali dotacje, zaś my jako Polacy nie dostaliśmy nic, a jeszcze zostajemy dobijani każdego dnia przez system nowo tworzonych  praw i ustaw podatkowych, które doprowadzają do głodowania w naszym kraju. Po dwóch latach kryzysu, gdzie odżywianie jest istotną rzeczą jest to bestialskie postępowanie w stosunku do nas Polaków. W Polsce mamy dwa razy większą inflacje niż na zachodzie. Budżet nasz został rozkradziony przez rząd. Rząd tłumaczy się wojną na Ukrainie, a z wiarygodnych informacji wynika, że przyczyną naszego pogrążania nie jest wojna na Ukrainie, tylko nieudolność i planowany mord na Narodzie Polskim. Złodziejstwo, korupcja i kłamstwa  rządzących  polityków zabijają nas każdego dnia i nie mają końca. Jeśli coś nie ma końca to właśnie to. Widać ewidentne, planowe działanie mordu na rdzennym Narodzie Polskim, Właścicielu i Suwerenie Państwa Polskiego chronionego prawnie Prawem do Samostanowienia Narodów.

 

Liczymy na pilny odzew na nasze wołanie o spowodowanie respektowania w Polsce demokracji, Praw Człowieka i respektowania Prawa Narodu Polskiego do Samostanowienia, przynależnego nam na podstawie Prawa do Samostanowienia Narodów.

 

Wstęp opracowała Teresa Garland – Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej

Uzasadnienie zaczerpnięte z fragmentu listu Pani Marzeny Tomaszczak datowanego 28 VIII 2022r. Grunwald

 

Z wyrazami szacunku

 

Teresa Garland, Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 19 IX 2022r.

 

Prezydentka

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

3.22

liczba ocen: 9

 • A może....

  trzeba by znowu krzyżaków zaprosić by nam demokrację obronili.

  • A może....#Oświat

   Wystarczy że Wojsko Polskie i Policja poprą Komitet Tymczasowej Rady Stanu i wstrzymają się z przeprowadzaniem na Narodzie Polskim: zatrzymań, mordów i rabunków nakazanych im "prawnie" przez rząd. Każdy musi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Zbrodniarze niemieccy też tylko mówili że oni nie są winni bo oni tylko wykonywali rozkazy.....

   • A może....#Oświat#Prezydentka

    Mam wątpliwości, czy możemy liczyć na słuzby mundurowe. Oni jakby rozpędzali się w drugą stronę.

  • A może....#Oświat

   "trzeba by znowu krzyżaków zaprosić by nam demokrację obronili."

   Są już. Np. w Redzikowie. Właśnie żeby demokracji bronić.

 • "Głos wołającego na puszczy"

  Nie wiem, co jeszcze musi się wydarzyć, aby Polacy się obudzili? Sytuacja jest bardzo dramatyczna. Doświadczyłem w III RP - Polin wszystkiego najgorszego od opresyjnych instytucji, ale nie spodziewałem się, że osoby prywatne tez będą mnie atakować. To jest dramat tego narodu. Brak instynktu samozachowawczego.

 • 1939 -1945

  wówczas był dramat w latach 1939 - 1945
  kolejne lata były głodne
  Teraz mamy pełne lodówki, dobre samochody, zagraniczne bądź krajowe wczasy i w miarę stabilne życie.
  Nigdy wcześniej średnia poziomu, życia w Polsce nie była tak wysoka jak obecnie.
  Nie ma żadnego Polin, jest wyłącznie Polska
  POLSKA!!!

  • 1939 -1945#Oświat

   Polin niby nie ma a Poliniacy mają się znakomicie.

 • Dałem 5*

  Z racji uzasadnienienia przedstawionych postulatów i uczciwego wskazania autorstwa.
  -----------
  Teraz taka konstatacja ogólna.
  Wielu nie podoba się obecna sytuacja. Wielu postuluje: "trzeba coś z tym zrobić". Niemal nikt nie podaje jakiegoś sensownego sposobu na zmianę istniejącego stanu rzeczy. Większość marnuje czas i swoje życie na jałowe projekcje swojego widzimisię.
  Tu też zajrzało 129 osób, jednak ledwie kilku zostawiło ślad. Większość zajrzała do tego postu z myślą (tu przepraszam @Autorkę za użycie tego sformułowania): "co też znowu ta wariatka naprodukowała?"
  Wiem, że tym wpisem naraże się. Mam to gdzieś, Ale gdy widzę wysiłek człowieka walczącego w słusznej sprawie, w interesie wszystkich rodaków, to mój system wartości nakazuje mi okazanie choćby werbalnego wsparcia.
  ----------
  Rolą systemu jest dezintegracja wszelkich możliwych społeczności. Cel - niech każdy ma prawo do własnego zdania i głupota menela jest warta zdania profesora. Każdego łatwiej wyizolować i bezgłośnie spacyfikować. Nikt za nikim się nie ujmie.
  Może to ze mną coś jest nie tak? Może system moich wartości powinien już być dawno w lamusie? Jednak będę upierał się przy stanowisku, że należy postępować odwrotnie. Skoro system nas dezintegruje, to róbmy na przekór. Integrujmy się pod każdym możliwym szyldem ezgemplifikującym nasze wspólne dobro. Niech działający czują oddech wsparcia rodaków. Niech inni zauważą, że Polacy znowu nie dali się wyrolować. ...