Zgłaszam przyjazd do Sejmu w dniu 28 września 2022 roku, kilkunastoosobowej Delegacji Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a,

32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D350 2022 09 20                                                                                       Polska dnia 20 września 2022r.

 

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8,  00-902 Warszawa

listy@sejm.gov.pl, cis@sejm.gov.pl, elzbieta.witek@sejm.pl, dpr@senat.gov.pl, kontakt@senat.gov.pl, tomasz.grodzki@senat.gov.pl,

 

Zgłoszenie przyjazdu do Sejmu

Delegacji Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Spolecznego Komitetu Konstytuycjnego

 

Zgłaszająca przyjazd: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP

TELEFON 697357009,  MAIL: teresagarlandprezydent@interia.pl,

 

Zgłaszam przyjazd do Sejmu w dniu 28 września 2022 roku, kilkunastoosobowej Delegacji Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

 

Liczymy na bezproblemowe otrzymanie wejściówek. W przypadku problemów z wejściówkami dla Członków Komitetu Tymczasowej Rady Stanu do Sejmu, zgłoszone już zostało Zgromadzenie pod Sejmem w trybie ciągłym do dnia 30 września 2022 roku lub dłużej, tj. dopóki Delegacja TRS nie zostanie wpuszczona do Sejmu. Ewentualne próby zablokowania nam możliwości wejścia do Sejmu czy też powodowanie utrudnień, zostanie zakwalifikowane jako przestępcze działanie przeciwko Narodowi Polskiemu i przeciwko demokracji. Zostanie to zgłoszone do Prokuratury jako zamach stanu na polską Konstytucję ze strony osób blokujących wejście Suwerenowi.

 

Informujemy, że celem przyjazdu Komitetu do Sejmu jest POKOJOWE przedstawienie naszego stanowiska w związku z działaniami Sejmu Senatu i Prezydenta z wysokości Praw Suwerena RP jako władzy zwierzchniej czyli nadrzędnej na wszystkimi trzema władzami: ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Działamy na mocy Praw Suwerena zagwarantowanych nam w Konstytucji, a w szczególności na art.4,30,60,82.

 

Uprzejmie prosimy o zabezpieczenie naszej wizyty w Sejmie i umożliwienie nam 45 minutowego wystąpienia, w ramach egzekwowania kontrolnej władzy zwierzchniej.

 

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland, Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 20 IX 2022r.