Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w dniach 28,29,30 września 2022 roku, Delegacja Komitetu Tymczasowej Rady Stanu będzie w Warszawie

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D351 2022 09 20                                                                                        Polska dnia 20 września 2022r.

 

Szef Krajowego Biura Wyborczego, Pani Magdalena Pietrzak

  1. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, biuro@kbw.gov.pl, biuroprasowe@kbw.gov.pl,

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Pan Sylwester Marciniak

Zgłoszenie wizyty

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w dniach 28,29,30 września 2022 roku, Delegacja Komitetu Tymczasowej Rady Stanu będzie w Warszawie i prosimy o zarezerwowanie nam tych trzech dni gdyż w jednym z tych dni, tam do Was przyjdziemy w celu omówienia przeprowadzenia kolejnych wyborów bezpośrednio na Konstytucji, w związku z niezgodnością Kodeksu Wyborczego z Konstytucją. Załączamy Orzeczenie nr 5 z dnia 1 marca 2022 roku wydane przez Społeczny Trybunał Prawa Naturalnego, wykazujące niezgodność Kodeksu Wyborczego z Konstytucją, załączamy dowody wysłania i potwierdzenia odbioru Orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, który za milczącą zgodą, nadał naszemu Orzeczeniu rangę ważności dokumentu. Dodatkowo przesyłamy poprzedni list do Państwa datowany 28 czerwca 2022r., w którym prosiliśmy o spotkanie i tego spotkania nam nie wyznaczyliście. Informujemy, że celem przyjazdu Komitetu do Biura Państwowej Komisji Wyborczej jest POKOJOWE przedstawienie naszego stanowiska w związku z niedemokratycznymi wyborami odbywajacymi się w Polsce od dziesięcioleci, które to wybory godzą w demokratyczne Prawa Polaków, godząc w dobro wspólne Polaków, powodując niemożliwość wprowadzenia do sejmu i senatu przedstawicieli rdzennej ludności polskiej.  Zamiast tego wprowadza się poprzez całkowicie kontrolowany przez lobbystów system partyjny osoby nie mające nic wspólnego z przedstawicielstwem Narodu Polskiego. Jak się  okazuje w praktyce osoby te nie są reprezentantami Polaków - ani de jure ani de facto – absolutnie nie działają ani w interesie, ani dla dobra Narodu Polskiego. Dlatego konieczna jest ich wymiana w sposób pokojowy poprzez przeprowadzenie kolejnych wyborów bezpośrednio na Konstytucji.

Nasza wizyta u Państwa odbędzie się w randze SUWERENA państwa polskiego i działamy z wysokości Praw Suwerena RP jako władzy zwierzchniej czyli nadrzędnej na wszystkimi trzema władzami: ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Działamy na mocy Praw Suwerena zagwarantowanych nam w Konstytucji, a w szczególności na art.4,30,60,82,85.1. Uprzejmie prosimy o zabezpieczenie czasowe naszej wizyty w Państwowej Komisji Wyborczej i umożliwienie nam 45 minutowego wystąpienia, w ramach egzekwowania kontrolnej władzy zwierzchniej.

Prosimy o przygotowanie nam propozycji technicznej możliwości przeprowadzenia wyborów bezpośrednio na Konstytucji, w celu umożliwienia w praktyce realizacji praw demokratycznych Polakom tj. umożliwienia kandydowania do Sejmu wszystkim chętnym Polakom W tej chwili tylko około 0,7% obywateli polskich ma w praktyce prawo do kandydowania do Sejmu, pozostałe ponad 99 % obywateli polskich nie ma w praktyce prawa do kandydowania do sejmu. To jest dyskryminacja i nie ma nic wspólnego z demokracją. Czas temu zaradzić. Na podstawie Racji Stanu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Prawa Narodu Polskiego do Samostanowienia liczymy na współdziałanie.                                              Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Teresa Garland

 Polska, dnia 20 września 2022r.,