OŚWIADCZENIE OPINIODAWCZE Prezydenta Elektorskiego Rzeczypospolitej Polskiej Pani Teresy Garland ws połączenia ORLENu z PGNIG podczas Zgromadzenia Walnego Akcjonariuszy w dniu 10 X 2022r.

link do wideo:
https://www.cda.pl/video/120157440d 
https://mega.nz/file/KsMxWYJS#14n1QS2EaIyV001IdLDQGCK4G5X1vDoJHuaE1xSlcWc

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D353 2022 09 21                                                                                        Polska dnia 21 września 2022r.

 

AKCJA ŚMIERCI czy OPCJA ŻYCIA? Połączenie ORLENu z PGNiG

 

OŚWIADCZENIE OPINIODAWCZE Prezydenta Elektorskiego Rzeczypospolitej Polskiej Pani  Teresy Garland ws połączenia ORLENu z PGNIG podczas Zgromadzenia Walnego Akcjonariuszy w dniu 10 X 2022r.

Do:

Prezesa ORLENu Pana Daniela Obajtka

Prezesa PGNiG Pani Iwony Waksmudzkiej-Olejniczak

Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina\

Akcjonariuszy ORLENu i PGNiG

 

Szanowni Państwo. Zanim głosujący zdecydują się oddać swój głos, chcę aby każdy wiedział, że głosując za połączeniem PGNiG z ORLENEM,  głosujecie Państwo za AKCJĄ ŚMIERCI dla każdego Polaka, a głosując przeciwko połączeniu, głosujecie Państwo za OPCJĄ ŻYCIA Narodu Polskiego.

 

Samowystarczalność energetyczna Polski w roku 1960 wynosiła 118% zapotrzebowania, w roku 1975 spadła do 113%, potem zaczęła gwałtownie spadać, by osiągnąć w roku 2000 tylko 85% zapotrzebowania a kilka lat temu „stratedzy” wg założeń Polityki Energetycznej planowali dla Polski na 2020 rok, docelowo tylko 60 % zaspokojenia na energię. Tu trzeba się zastanowić kim byli Ci co tak to projektowali i ten projekt realizowali? Jaki był tego cel i jakie efekty to przyniosło? To jest klucz z przeszłości, do stworzenia nowej pozytywnej dla nas energetycznej przyszłości.

 

W świetle w/w statystyk, połączenie PGNiG z ORLENEM jest pogwałceniem Międzynarodowego Prawa do Samostanowienia Narodów, godzi w Naturalne Prawo Narodów do dysponowania swoimi zasobami naturalnymi, złożami, majątkiem publicznym i używania tych darów danych nam od Boga na naszym terytorium, do prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeżycia ludności polskiej zamieszkującej na terenie Polski, wreszcie pozbawia Naród Polski środków egzystencji, bo w praktyce  przekazuje władzę nad polską energetyką w prywatne, obce ręce. Jest to zdrada stanu. Za to powinna być szubienica.

 

Ponadto, na podstawie art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, połączenie ORLENU z PGNIG nie może mieć miejsca, gdyż byłoby to ewidentnym już złamaniem polskiej Konstytucji, która jest najwyższym prawem na terytorium Polski.  Połączenie bowiem wchodzi w zakres totalitarnej ideologii neokomunizmu światowego, w którym światowe elity (kilkanaście rodzin) chciałyby dla siebie zagarnąć cały majątek świata, złoża naturalne i zasoby wszystkich narodów, społeczności i państw świata. Konstytucja polska zabrania istnienia na terenie Polski organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk nazimu, oraz do ideologii komunistycznych w Polsce. Ponadto zabrania im wpływu na politykę państwa, zabrania utajniania struktur i członkostwa.

 

Tymczasem wygląda na to, że w/w firmy właśnie te metody totalitaryzmu komunistycznego zastosowały - jest faktem bowiem bezspornym, szczególnie w ostatnich miesiącach, że prowadziły one bezwzględną politykę cenową w powiązaniu ze środowiskami globalnymi, polegającą na bezwzlgędnym podwyższaniu cen energii i przez to nie były w stanie zapewnić normalnego funkcjonowania polskiej gospodarki, powodując regers cywilizacyjny Polaków, niszcząc ich dobrostan, nie dając nadziei na lepsze życie i rozwój i w swej istocie umożliwiając wielki rabunek na całym Narodzie Polskim oraz przygotowując grunt do przeprowadzenia czystek etnicznych - eksterminacji ludności polskiej poprzez zbrodnię masowego ludobójstwa z powodu głodu, chłodu, utraty pracy.

 

Zatem zarówno PGNiG jak i ORLEN, już skalani  przestępstwem z art.13 Konstytucji w ciągu ostatnich kilku miesięcy, deklarując teraz wolę połączenia się a dodatkowo zatajając przed społeczeństwem polskim swoje całe prawdziwe struktury właścicielskie oraz swoich członków, możemy uznać obie te instytucje za przestępcze  globalistyczne organizacje totalitarne systemu neokomunistycznego, działające wbrew polskiemu prawu, łamiące polską Konstytucję, Prawo Narodu Polskiego do Samostanowienia jak i łamiące podstawowe Prawo Człowieka do Życia.

 

W związku z dążeniami do bezwzględnego zysku akcjonariuszy spółek i w wyniku przede wszystkim podwyższania ciągle cen energii do wysokości niebotycznych, skazujących naszych obywateli na śmierć z głodu, z chłodu,  z powodu likwidacji miejsc pracy w wyniku wysokich cen energii, połączenie PGNiG z ORLENEM oznaczać może tylko jedno – śmierć polskiej gospodarki a w jej następstwie śmierć całego Narodu Polskiego, który żyje i trwa tylko dzięki gospodarce. Nie ma gospodarki – nie ma Narodu i państwa. I myślę że to jest ten cel: podstępne oczyszczenie i usunięcie Narodu Polskiego z terytorium Polski, poprzez stworzenie Polakom niemożliwych warunków do życia i do egzystencji na terytorium Polski. I za to należy się Trybunał Stanu i procesy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, za masowe ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości przeprowadzane rękoma Ministrów polskiego rządu i Prezesów Spółek Energetycznych.

 

Połączenie PGNiG z ORLENEM jest wydaniem wroku śmierci na  cały Naród Polski, również dlatego że jesteśmy ludźmi. Światowe elity już taki wyrok na śmierć ludzkości wydały, teraz ten wyrok realizują. Nie możemy się na to zgodzić gdyż jest to zdrada zasady życia, jest to zanegowanie ludziom Prawa do Życia.

 

System akcyjny i giełda w Polsce wymagają reformy cywilizacyjnej. Musimy oprzeć naszą gospodarkę i działalność spółek giełdowych na zasadch cywilizacji łacińskiej, żeby żaden Polak w wyniku wysokich cen energii nie umierał z głodu, z chłodu, z braku pracy……. zgodnie z bezwzględnym „prawem” akcjonariuszy do zysku……..

 

Państwo jest powołane do tego żeby powierzoną mu społeczność czyli w naszym przypadku Naród Polski i i inne mniejszości mieszkające na terenie Polski i cały porządek państwa oprzeć na Prawie Naturalnym, które każdy ma w swoim sumieniu. Naczelnym celem w działalności państwa w tym także rządu  jest zatroszczyć się o dobro wspólne wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Każde pominięcie tego celu w różnych aktach rządu polskiego oznacza rozminięcie się z dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jest błędem. Oznacza w sensie prawa nadużycie. Nie ma takiego momentu czy kontekstu w którym państwo polskie byłoby zwolnione z realizacji tego naczelnego celu którym jest dobro wspólne Polaków. PRAWO O SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH nie jest podstawą do tego żeby dokonywać nadużyć w realizacji dobra wspólnego Polaków i negować Narodowi Polskiemu Prawo do życia i do rozwoju.

 

Przytaczam Prawo Narodów do samostanowienia Dz. U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. które mówi wyraźnie:

 

1.Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.

2.Wszystkie narody mogą swobodnie rozporządzać dla swoich celów swymi bogactwami i zasobami naturalnymi bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań wynikających z międzynarodowej współpracy gospodarczej, opartej na zasadzie wzajemnych korzyści oraz z prawa międzynarodowego. W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji.

3.Państwa Strony niniejszego Paktu, włącznie z Państwami odpowiedzialnymi za administrację terytoriów niesamodzielnych i terytoriów powierniczych, będą popierały realizację prawa do samostanowienia i będą szanowały to prawo zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych.

 

                       Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Teresa Garland   Polska, dnia 21 września 2022r.,
w pliku do pobrania na stronie:
AKCJA ŚMIERCI czy OPCJA ŻYCIA? Połączenie ORLENu z PGNiG – OŚWIADCZENIE opiniodawcze Prezydenta Elektorskiego RP – Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego (wordpress.com)