Od tego tak naprawdę zależy czy Narodowi Polskiemu i państwu polskiemu uda się przetrwać ten trudny czas w którym żyjemy, gdzie wszelkie nasze prawa są łamane ….. zgodnie z „prawem"...

Szanowni Państwo

Nie było mnie przez jakiś czas..... Mam nadzieję że taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy. Spowodowane to było tym, że zostałam niesłusznie i całkowcie bez powodu aresztowana na dwa miesiące od dnia 27 IX 2022r.  – tylko za to że nie poddałam się badaniom psychiatrycznym. Było to totalne bezprawie. Poniżej materiał wideo w tej sprawie:

www.facebook.com/100063649687883/videos/540762227423162/

Tym razem przedstawiam Państwu bardzo ważny wniosek o potwierdzenie statusu cywilizacyjnego jaki skierowałam do prezydenta miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego w dniu dzisijszym tj. 23 XI 2022r. drogą mailową. Załączniki będa dostepne na stronie www.tymczasowaradastanu.wordpress.com  Będę wdzięczna jeśli udałoby go przegłosować. Od tego tak naprawdę zależy czy Narodowi Polskiemu i państwu polskiemu uda się przetrwać ten trudny czas w którym żyjemy, gdzie wszelkie nasze prawa są łamane ….. zgodnie z „prawem”…….  Dlatego potrzebne jest antydotum (potwierdzenie statusu cywilizacyjnego) na którym możemy się oprzeć i wzmocnić prawnie swoją siłę jako obywatele w stosunku do aparatu przemocy państwa i jego struktur.


TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

w trybie PRO publico bono - non profit

 

Adres Komitetu: Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D378 2022 11 23                                                                                                  Kraków, dnia 23 XI 2022r.

 

 

Do Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego

 1. Wszystkich Świętych 3-4, sekretariat pok. nr 107, tel. 12 616 1350,

e-mail: prezydent@um.krakow.pl,

 

Wniosek o upamiętnienie szóstej rocznicy INTRONIZACJI Chrystusa Króla Polski w Krakowie-Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego gminy Kraków

w obliczu wojny

ostaną się tylko te narody – w tym gminy - które przyjmą Prawo Boże

 

Szanowny Panie Prezydencie!


Mając na uwadze kolejną rocznicę Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, która odbyła się w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 19 XI 2016 r., zwracam się z wnioskiem o upamiętnienie tego wydarzenia podjęciem Uchwały potwierdzającej STATUS CYWILIZACYJNY gminy Kraków. Będzie to nie tylko konkretna demonstracja naszych wartości, na których Naród Polski opiera swoje życie społeczno-polityczno-gospodarcze od ponad tysiąca lat, ale również będzie to też wzmocnienie praw wszystkich mieszkańców gminy Kraków, jak i ułatwi rozwiązywanie trudnych problemów prawnych w sądach i w urzędach. Kiedy prawo stanowione często jest sprzeczne samo w sobie, warto wtedy skorzystać z fundamentalnych zasad którymi są: Prawo Naturalne i przynależące do naszej kultury Zasady Cywilizacji Łacińskiej, które zostały przechowane dla nas przez wieki przez Kościół Katolicki.

 

Poniżej przedstawiam propozycję Uchwały zachęcając aby włodarz gminy Kraków przyjął ją za swoją i zaproponował do uchwalenia Radnym:

UCHWAŁA RADY O POTWIERDZENIU STATUSU CYWILIZACYJNEGO GMINY KRAKÓW”

Na podstawie art.87 ust.2 i art.88 ust.1 Konstytucji, w związku z Uchwałą Sejmu z dnia 11 kwietnia 2003r. ws suwerenności polskiego prawodastwa w dziedzinie moralności i kultury (MP. 2003 nr 19 poz. 290) na podstawie statystyki GUSu potwierdzającej przeważającą demokratycznie większość ludności gminy Kraków przynależącą do Kościoła Rzymsko-Katolickiego obrządku Łacińskiego, w związku z art.2 Konstytucji:

 • Uznajemy że istnieje Prawo Naturalne wynikające z natury ludzkiej, które w pierwszej kolejności przynależne jest każdemu człowiekowi wraz z główną zasadą Prawa Naturalnego, którą jest zasada: „Czyń dobro, unikaj zła”. Uznajemy że każdy człowiek: ma Prawo do życia, ma Prawo do Wolności, ma Prawo do Własności.
 • Potwierdzamy że gmina Kraków jest gminą o cywilizacji łacińskiej
 • Zatwierdzamy do uznawania, respektowania i egzekwowania na terenie gminy Kraków - przynależące do naszej kultury Główne Zasady Cywilizacji Łacińskiej:

 

 1. Uznanie Prawdy obiektywnej za naczelną i bezwzględną wartość etyczną
 2. Uznanie sprawiedliwości i miłości bliźniego jako fundamentów państwa
 3. Szacunek dla godności każdego człowieka
 4. Szacunek dla czasu
 5. Upowszechnianie rodziny monogamicznej i jej ochrona
 6. Nadrzędność etyki nad prawem czyli prawo musi być zgodne z moralnością chrześcijańską (tylko wtedy dany przepis prawny jest ważny i wiążący)
 7. Poszanowanie rozwoju świadomości narodowej Polaków i rozwijania patriotyzmu
 8. Uznanie za cel prawa: dobro człowieka z punktu widzenia jego duchowo-materialnej natury przy uwzględnieniu dobra wspólnoty
 9. Bezwzględny zakaz niewolnictwa we wszelakiej formie
 10. Odpowiedzialność indywidualna każdego obywatela czy publicznego funkcjonariusza za swoje czyny, w tym również za czyny z racji wykonywanych obowiązków.
 11. Wolność w granicach dobra i do granic wolnosci drugiego człowieka
 12. Równość stron w stosunkach pomiędzy państwem (urzędnikami / funkcjonariuszami) a obywatelem.

 

Odpowiedź zwrotną proszę przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP – Tymczasowa Rada Stanu NP SKK

Ul. Żwirki i Wigury 13A, skr. Poczt. 88, 32-050 Skawina

 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie tego pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiedź również proszę zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej

 

ZAŁĄCZNIK: Uchwała Sejmu z dnia 11 kwietnia 2003r. ws suwerenności polskiego prawodastwa w dziedzinie moralności i kultury (MP. 2003 nr 19 poz. 290)

 

Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej  - Teresa Garland

 

 Polska, dnia 23 XI 2022r.,